Sökning: "samhälls rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden samhälls rapport.

 1. 1. Vigselformer : En textanalys av människors resonerande kring val av vigselform och hur det kopplas till normer och traditioner om bröllop

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Pia Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Kyrkligt; borgerligt; bröllop; vigsel.;

  Sammanfattning : Många par i dagens samhälle väljer att gifta sig, men när ett par tar beslutet att de ska gifta sig får de valet att antingen välja att gifta sig borgerligt eller kyrkligt. Länge har normen i det svenska samhället varit att gifta sig kyrkligt, men i dagens samhälle blir det vanligare med borgerliga vigslar. LÄS MER

 2. 2. Bibeltolkningens olika ansikten : En kvalitativ innehållsanalys av Svenska kyrkans och romersk-katolska kyrkans församlingars bibelsyn.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Ingemarsson; [2019]
  Nyckelord :bibeltolkning; bibelsyn; kodning; innehållsanalys; hermeneutik; Svenska kyrka; Romersk-katolska kyrkan;

  Sammanfattning : Ändamålet med föreliggande rapport har varit att undersöka hur fem församlingar från Svenska kyrkan och fem församlingar för romersk-katolska kyrkan framställer sin bibelsyn på sina hemsidor. För att besvara ändamålet har rapporten brutits ner till två frågeställningar där en undersökning kring hur församlingarna yttrar sin bibelsyn på sina hemsidor har gjorts. LÄS MER

 3. 3. Abrahams barn, tv-spel och utbildning : En rapport om tv-spel och religionsdidaktik ur ett etnografiskt perspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Söderberg; [2019]
  Nyckelord :religionsdidaktik; tv-spel; motivationsmedel; socialisation; religionsvetenskap; läroprocesser;

  Sammanfattning : The terms of socialization have changed with the development of society. Today’s modernity acts as cause for change and technology is no exception. When society change, the context of our lives does as well, and today’s transformation seem to affect young people at a larger rate than it did for older generations. LÄS MER

 4. 4. Miljöbedömning : Miljökonsekvensbeskrivning för prövning av muddring i Natura 2000-området Nordre älvsestuarium

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Ekologi och miljövetenskap

  Författare :Therese Olsson; [2014]
  Nyckelord :Dredging; estuary; eelgrass; compensation measures and climate change; Muddring; estuarium; ålgräs; kompensationsåtgärder och klimatförändringar;

  Sammanfattning : Nordre älv är ett av två utflöden från Sveriges största vattendrag Göta älv. Estuariet som består av älvens mynning och en del av skärgården, är speciellt med blandning av sött och salt vatten och är utpekat till bland annat Natura 2000-område. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en induktionsladdare för bärbara datorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Katja Åström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport skrevs i samband med ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design, vårterminen 2014, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med arbetet har varit att ta fram en produkt med fokus på tekniska och designmässiga aspekter och samtidigt fördjupa de kunskaper som tidigare inhämtats inom produktframtagning, mekanik, elektroteknik och matematik. LÄS MER