Sökning: "samhälls"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade ordet samhälls.

 1. 1. Gör Historien mer levande i klassrummet : En intervjustudie om hur historieämnet, genom artefakter, kan göras mer levande i klassrummet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ola Bustad; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämställdhetsintegrering i samhällsplaneringen : Rosengårds station, jämställdhetens nästa stopp?

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Stolt; [2018]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsintegrering; Rosengårds station; Malmö stad; planering;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den fysiska planeringens påverkan på olika grupper i samhället. Den sociala dimensionen har inte fått lika mycket uppmärksamhet som de ekologiska och ekonomiska dimensionerna i arbetet mot en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Undervisning kring sambandet mellan det förflutna, samtiden och framtiden : En undersökning om undervisningsmetodens påverkan på elevers förmåga till historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Marion Högqvist; [2018]
  Nyckelord :historical consciousness; teaching methods; variation theory; historiemedvetande; undervisningsmetoder; variationsteorin;

  Sammanfattning : There are many definitions of historical consciousness. This essay uses the definition where the focus is on the ability to see connections between past, present and future. LÄS MER

 4. 4. Musik, förändring och framtidsdrömmar : En kvalitativ studie av det sydafrikanska musikutbildningsprojektet, Acess Music Project

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anki Yafele; [2018]
  Nyckelord :AMP Access Music Project; Arkwork for Art NPC; music education; NGO; social justice; South Africa; AMP Access Music Project; Arkwork for Art NPC; musikutbildning; frivilligorganisation; social rättvisa; Sydafrika;

  Sammanfattning : This study is an examination of how a music education that is run by a NGO, Non Governmental Organisation, in South Africa works. The organisation Arkwork for Art NPC, and their artistic programme Access Music Project, AMP, based in Grahamstown in Eastern Cape province, works as an case study. LÄS MER

 5. 5. Att resonera historia utifrån de tre tidsdimensionerna : En studie om hur elever samtalar utifrån en historisk berättelse

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Björk; [2018]
  Nyckelord :Historical consciousness; Historiemedvetande;

  Sammanfattning : The education in History has for a long time been strongly criticized for being based on simple facts, which makes it difficult for students to succeed in the curriculums requirements for using historical consciousness. Research points out that the students themselves have to create history in order to achieve the purpose of history education, as it becomes more alive to them if they themselves can create it. LÄS MER