Sökning: "samhällsanknytning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet samhällsanknytning.

 1. 1. Hur arbetar lärare ämnesövergripande inom ämnena geografi och idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Henrik Petersson; Kenan Aliefendić; [2021]
  Nyckelord :geografi; helhetssyn; idrott och hälsa; samhällsanknytning; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : I grundskolans läroplan nämns det att skolan har en skyldighet att uppfostra samhälleliga medborgare. Samtidigt nämns också att läraren har som uppdrag att skapa möjligheter för eleverna att arbeta ämnesövergripande. LÄS MER

 2. 2. Att förstå biologins betydelse för samhället : En lärares arbete med samhällsfrågor i biologiklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Pernilla Nordlund; [2017]
  Nyckelord :SNI; gymnasium; fallstudie;

  Sammanfattning : Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI, är en undervisningsform med en tvärvetenskaplig inriktning som visat sig vara utvecklande och motiverande för elever. Ämnesplanerna i de naturvetenskapliga ämnena i den svenska gymnasieskolan framhåller också ett innehåll som är i linje med SNI. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars utvisning på grund av brott : med fokus på barns rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joanna Björklund; [2011]
  Nyckelord :Straffrätt; Utvisning; Utlänningslagen; Barnets bästa; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Förevarande uppsats belyser de fall då en förälders utvisning på grund av brott medför men för den tilltalades barn och i vilken mån det ska beaktas då domstolen fattar beslut i utvisningsfrågan. Enligt art 3 Barnkonventionen och 1 kap 10 § Utlänningslagen (2005:716), UtlL, ska barnets bästa beaktas vid ärenden som rör barn. LÄS MER

 4. 4. Sponsrade läromedel ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marit Deldén; Caroline Lindholm; [2010]
  Nyckelord :läromedel; sponsring; kommersialism; skola;

  Sammanfattning : Sponsrade läromedel blir allt vanligare i svenska skolor, men än så länge saknas forskning kring användningen av dem. Vi var intresserade av hur lärare ser på sponsrade läromedel, och valde därför att genomföra kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma gymnasielärare. LÄS MER