Sökning: "samhällsarenor"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet samhällsarenor.

 1. 1. Somaliska män i samverkan med den svenska arbetsmarknaden. Vad kan vi lära oss av dem?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Marko Stojanovic; [2020]
  Nyckelord :Integration; Inclusion - exclusion; immigration integration policy; ethnicity; discrimination; stigma; socio-economic background.; Integration; Inkludering – exkludering; invandrings integrationspolitik; etnicitet; diskriminering; stigmatisering; socioekonomisk bakgrund.;

  Sammanfattning : That Sweden's self - image as one of the world's most tolerant countries, in which racism and exclusion from people is only of marginal societal relevance, is not in line with the series of empirical studies. During the last three decades, various research results have systematically shown that racism and exclusion have a varying degree of impact on social life in many areas of society and in various ethical groups in Sweden, where the Somali group appears as a particularly vulnerable group, both from a humanistic and economic perspective. LÄS MER

 2. 2. Den missgynnande arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Farida Ali; Bezan Maolod; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Muslimska kvinnor är en minoritetsgrupp i Sverige som har svårt att både inträda och etablera sig på arbetsmarknaden. Det råder idag en tydlig etnisk och religiös diskriminering i samhället, och specifikt på arbetsmarknaden, vilket bidrar till sämre förutsättningar för gruppen. LÄS MER

 3. 3. Den strävsamma resan på längtans väg : En narrativ studie om unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Jenny Wallentin; [2017]
  Nyckelord :disability; benefits; impairments; participation; agency; action of freedom; inequalities; aktivitetsersättning; funktionsnedsättning; delaktighet; LSS; agency; handlingsutrymme; ojämlikheter;

  Sammanfattning : I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är bärande principer om tillgänglighet i den fysiska, kommunikativa och informativa miljön i samhället grundläggande. Som en person med funktionsnedsättningar ska du ha samma möjlighet att vara delaktig i samhällets alla olika arenor. LÄS MER

 4. 4. Arbetstagare inom daglig verksamhet i fokus. En studie ur ett personalperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josephin Miller; Emma Henriksson; [2012-07-02]
  Nyckelord :Fuktionsnedsättning; daglig verksamhet; arbetstagare; delaktighet;

  Sammanfattning : Delaktighet på olika samhällsarenor för personer med funktionsnedsättningar är ett väldokumenterat problem. Daglig verksamhet är en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Övergripande mål med insatsen är att den ska leda till delaktighet inom verksamheten samt till ökad delaktighet i samhället. LÄS MER

 5. 5. Jakten efter lycka : En narrativ studie om en grupp ungdomars välbefinnande i det moderna samhället

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Camilla Fjellander; [2011]
  Nyckelord :Individualization; modern society; social arenas; adolescents; well-being; Individualisering; moderna samhället; samhällsarenor; sociala arenor; ungdomar; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste åren har debatten om ungdomars psykiska besvär hamnat i rampljuset. Undersökningar som gjorts på området visar bland annat att orsakerna, till att ungdomar upplever känslor som ångest, oro och stress, kan vara ökad individualisering och ökad valfrihet. LÄS MER