Sökning: "samhällsdeltagare"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet samhällsdeltagare.

 1. 1. Kommunikation av det kommunala hållbarhetsarbetet : en fallstudie av Växjö kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Axel Frejd; Isabella Viman; [2018]
  Nyckelord :miljöarbete; grön marknadsföring; kommunal verksamhet; kommunikation;

  Sammanfattning : To promote sustainable development is a vital aspect of ensuring a safe and enduring future for our world. In efforts to increase the global commitment he UN has set 17 goals for the sustainability work of its member states. In the Swedish public sector these goals have been incorporated at different levels of control. LÄS MER

 2. 2. Arbeta med barns olikheter och skolans organisering kring stödinsatser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Madelene Hansson; [2014]
  Nyckelord :stödinsatser; olikheter; behov; studievägledning; specialpedagogik; förutsättningar; utbildning; samhällsdeltagare; arbetsliv; utveckling; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Jag har skrivit detta arbete framförallt för att uppmärksamma barnens odiagnostiserade olikheter men även för att se vilka stödinsatser det finns inom skolan. Syftet med arbetet är att identifiera dessa olikheter och ta reda på verksamheternas stödinsatser – som i detta fall är inriktat på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Meddelarskyddet ur ett journalistiskt perspektiv - särskilt om tystnadsplikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lind; [2002]
  Nyckelord :Statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det tryckfrihetsrättsliga meddelarskyddet ur ett journa- listiskt perspektiv. Särskilt utrymme har journalistens tystnadsplikt i förhål- lande till sin källa givits. Med meddelarskydd avses i uppsatsen meddelar- och anskaffarfriheten, ano- nymitetsskyddet och, som en egen, klart avgränsad del, efterforsknings- förbudet. LÄS MER