Sökning: "samhällsekonomisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden samhällsekonomisk analys.

 1. 1. Betydelsen av analysverktyg vid transportinvestering : En fallstudie av två förbifarter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Magnus Bäckström; [2020]
  Nyckelord :Kostnads-nytto analys; CBA; CBA-verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera och jämföra två olika CBA-verktyg där graden av komplexitet skiljer sig, för att identifiera eventuella skillnader med avseende på det samhällsekonomiska beräkningsbara resultatet som dessa två verktyg genererar. Fallstudie är den valda metoden för att undersöka examensarbetets syfte och författaren applicerar sedan en jämförande analys vars syfte är att jämföra det samhällsekonomiska beräkningsbara resultatet från två förbifartskalkyler på väg utförda med två olika CBA-verktyg inom Trafikverket där graden av komplexitet skiljer sig åt. LÄS MER

 2. 2. Är det samhällsekonomiskt lönsamt att odla soja i Sverige?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felix Sunesson; [2020]
  Nyckelord :soya; Sweden; Brazil; land change; hydroponic farming; vertical farming.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze if soya framing would be nationally-economical to produce with a vertical hydroponic system, compared to being imported from Brazil. With the intention to study the production cost and climate impact effects of local production. LÄS MER

 3. 3. En samhällsekonomisk analys av den nya E20 mellan Bälinge och Vårgårda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreia Zacarias; [2019-03-19]
  Nyckelord :Cost-benefit analys; CBA; Samhällsekonomisk lönsamhet; Effektivitet; Välfärd; E20;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det är viktigt att välfärden som erbjuds är av bra kvalitet. Det är genom olika projekt som välfärden kan förbättras. Därmed är det viktigt att resursfördelningen sker på rätt sätt för att rätt projekt ska kunna investeras i. Projekten som godkänns ska främja både individer och samhälle. LÄS MER

 4. 4. En samhällsekonomisk analys av MTFC : Kostnader för kriminalitet: nyttan av en tidig preventiv insats mot ungdomsbrottslighet

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Freja Sahrblom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Trafiksäkerhet på det lågtrafikerade vägnätet : En analys av den samhällsekonomiska lönsamheten för trafiksäkerhetsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ;

  Författare :Idah Orebrand; Fanny Norén; [2019]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; trafiksäkerhetshöjande åtgärder; lågtrafikerade vägnätet; samhällsekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : The Swedish Transport Administration is the authority responsible for operating and maintaining the public road network. Their work with traffic safety is mainly based on Vision zero, a vision implementedto make sure no fatal accidents occur on the road network. LÄS MER