Sökning: "samhällsförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet samhällsförändringar.

 1. 1. Vem är det här för ställe? : Plats och identitet i perifera tätorten Vålberg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Henrik Grund; [2020]
  Nyckelord :Place; place identity; Vålberg; rural; globalization; Plats; platsidentitet; Vålberg; landsbygd; globalisering;

  Sammanfattning : Plats är ett centralt och omtvistat begrepp inom geografin. Det är inte bara en fråga om fysisk lokalitet, utan platser förknippas med olika meningar och känslor och fungerar även som del av mänsklig identitet. LÄS MER

 2. 2. Dags att anamma nya utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Danijela Ilic; Julia Lorentsson; [2020]
  Nyckelord :communicator; competence; digitalization; public sector; municipality; internal documents; digital tools; societal change; organizational structure; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur kommunikatörer upplevde att digitaliseringen har påverkat deras kompetens och sätt att arbeta med intern kommunikation inom offentlig sektor. Studiens avsikt var att bidra med kunskap om kommunikatörers mångtydiga roll och vilken betydelse interna kommunikationsdokument hade för deras praktiska arbete. LÄS MER

 3. 3. Klimatkompensera mera? : Albert O. Hirschmans teori om reaktioner mot samhällsförändringar tillämpad på den svenska debatten om klimatkompensation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Karolina Hagström; [2020]
  Nyckelord :argumentation analysis; carbon offsetting; reactionary rhetoric; futility thesis; perversity thesis; jeopardy thesis;

  Sammanfattning : By implementing Albert O. Hirschman’s theory about reactions, the purpose of this thesis is to analyse the arguments against carbon offsetting presented in Swedish media. LÄS MER

 4. 4. Journalistik i den digitala eran - Förutsättningarna och villkoren digitaliseringen ställer på framtidens roll som journalist

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Gustaw Hall; Jens Greko; [2020]
  Nyckelord :Journalistik; Rollen som journalist; Informatik; Digitalisering; Multikompetens; Flexibilitet; Socioteknisk determinism; Journalism; The role of a journalist; Informatics; Digitization; Multicompetence; Flexibility; Socio-technical determinism;

  Sammanfattning : Journalistiken har de senaste åren utmanats av digitaliseringen samt samhällsförändringar och industrin går mot en negativ trend. Detta är en fallstudie som undersöker vilka villkor och förutsättningar digitaliseringen ställer på rollen som journalist för att försöka ge ökad förståelse om hur tekniken formar framtidens journalister. LÄS MER

 5. 5. Nyeds-Hedås 1880-1910 : En bystudie

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Märta Löfgren; [2020]
  Nyckelord :bystudie; nyeds-hedås; hedås; värmland; by; fallstudie; demografi; demografisk undersökning; bebyggelse;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om byn Nyeds-Hedås. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka demografiska förändringar i byn under perioden 1880-1910: hur Hedås befolkningsstorlek, befolkningssammansättning och näringsliv förändrats under tidsperioden samt vilka förändringar som kan kopplas till de stora samhällsförändringar som skett i Sverige som helhet. LÄS MER