Sökning: "samhällsförändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet samhällsförändringar.

 1. 1. Arvika förening mot tuberkulos : Ideella aktörer i folkhälsans tjänst 1907 - 1912

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sebastian Room; [2019]
  Nyckelord :Arvika; tuberculosis; organization; sanatorium; public health; 1900s; dispensary; agent; Arvika; tuberkulos; förening; sanatorium; folkhälsa; 1900-tal; dispensär; aktör;

  Sammanfattning : Tuberkulosens härjningar i världen har drabbat miljontals människor genom åren. Bland denna statistikkan även Sverige kring 1800- och 1900-talet ses ha drabbats hårt. samhällsförändringar utifrånindustrialisering och urbanisering skapade nya förutsättningar för spridning av sjukdomen, detta blevmärkbart ur ett folkhälsoperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Etableringen av Ebbjörnarp : En paleoekologisk studie av torpetablering under tidig medeltid på Göingeåsen, Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Pontus Olsson; Alexander Walfridsson; [2019]
  Nyckelord :Ortnamn; Paleoekologi; Göingeåsen; Tidigmedeltid; Torpetablering; Markanvändning; C14-datering; Landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : När en bebyggelse etablerades i ett område är svårt att läsa av de människoskapade landskapselementen. Dock kan ortnamnet ge en indikation om under vilken tidsperiod det kan ha uppstått bebyggelse. Perioden då ortnamn med efterledet -torp blir vanligt är också en tid av omfattande samhällsförändringar. LÄS MER

 3. 3. Femtio nyanser av psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om samhällets inverkan på 90-talisters relation till hälsa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joel Rovasaari; Ida Ehrström; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Medikalisering; Individualisering; Digitalisering; 90-talister;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka omständigheterna till 90-talisters överrepresentation inom psykiatrin. Hur den ökade psykiska ohälsan som rapporteras kan vara kopplad till de samhällsförändringar som skett de senaste decennierna. LÄS MER

 4. 4. Att sylta eller inte sylta : En analys av fermenteringsmetoder beskrivna i svenska kok- och hushållsböcker under perioden 1736 - 1920

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Oskar Eklund; Dan Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fermentation; History; Household; cookbooks; Meal history; Fermentering; Historia; Hushåll; Kokböcker; Måltidshistoria;

  Sammanfattning : Historiskt sett har fermenteringsmetoder främst använts för livsmedelskonservering, och därmed i överlevnadssyfte. Idag växer intresset för fermentering men utifrån nya intresseområden såsom för det ökade näringsinnehållet och metodernas smakförhöjande egenskaper. LÄS MER

 5. 5. Vad händer när jag inte finns längre? : Föräldrars föreställningar om framtiden för sina intellektuellt funktionsnedsatta barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sarah Algesjö Rautiainen; Annika Strand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate what thoughts and strategies parents of people with intellectual disabilities had concerning their children’s future, and if whether societal attitudes had an impact on these thoughts. A qualitative study was conducted through focus group discussions. LÄS MER