Sökning: "samhällsförhållanden sverige"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden samhällsförhållanden sverige.

 1. 1. MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBESLUT BLAND SVENSKA RESTAURANGER

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anna Felder; Petter Svarén; [2020]
  Nyckelord :Miljö; Hållbarhet; Restaurang; Matsvinn; Sverige; Hållbara inköp;

  Sammanfattning : Bakgrund Ökande befolkningstillväxt och konsumtion inverkar negativt på miljö och naturresurser vilket medför att konsumenter blir mer medvetna om kollektiva klimateffekter. Livsmedelsindustrin står för stor miljöpåverkan och om de förenta nationernas klimatmål ska kunna uppfyllas före 2030 behöver restauranger, liksom andra verksamheter, medverka och styra sin bransch mot en hållbar riktning och arbeta preventivt för att undvika att skapa negativa framtida samhällsförhållanden. LÄS MER

 2. 2. "Vad händer om min sambo dör?" - En studie av sambors rättsliga efterlevandeskydd i Sverige och Norge med utgångspunkt i teorin om normativa grundmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; sambo; efterlevandeskydd; arvsrätt; bodelning; Norge; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har samboförhållanden i både Sverige och Norge blivit en allt mer vanlig och allt mer socialt accepterad samlevnadsform. Trots relativt likartade samhällsförhållanden har dock lagstiftaren i respektive land utformat sambors rättsliga efterlevandeskydd på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars kunskap om klamydia

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Sutter; Anna Björkeroth; [2010-02-17]
  Nyckelord :klamydia; kunskap; ungdomar; information;

  Sammanfattning : Klamydia är idag den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Antalet klamydiafallhar ökat i Sverige sedan 1997 och mest bland ungdomar i åldern 15 till 24 år. Syftet med denna studie var att kartlägga kunskapsläget om klamydia hos elever i årskursnio i Sverige och att undersöka varifrån de fått information och kunskap. LÄS MER

 4. 4. Den schweiziska äktenskapslagstiftningen och de ekonomiska konsekvenserna av äktenskapsskillnad för makarna - vissa jämförelser med svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Barbara Iseli; [2003]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett lands familjerätt och äktenskapslagstiftning kan anses vara en bra avspegling av de samhällsförhållanden som råder i landet och mycket kan avläsas därur&semic bland annat hur en kultur ser på familjen och de olika medlemmarnas roller, en familjs funktion, hur beskattning sker och hur det sociala skyddsnätet ser ut. På dessa områden uppvisar Sverige och Schweiz betydande skillnader. LÄS MER