Sökning: "samhällsfenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet samhällsfenomen.

 1. 1. Gäddfiske på internet - mediernas gestaltning av ett brännande samhällsfenomen : en kvalitativ innehållsbaserad textanalys av hur dags- och kvällstidningar gestalar pedofiljägargruppen Dumpen.se

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Mathilda Gunnarsson; Tilda Rokicki; [2023]
  Nyckelord :journalism; digital vigilantism; framing; Hallins spheres; boundary work; pedophile hunters; citizen journalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hemsidan och pedofiljägargruppen Dumpen.se ur ett journalistiskt perspektiv. Utifrån teorier som Hallins sfärer, gestaltningsteorin och boundary work är syftet med denna uppsats att undersöka hur Dumpen.se gestaltas i medierna. LÄS MER

 2. 2. Essensen av ett modernt samhällsfenomen : En fenomenologisk studie om coworking

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Edlund; Anna Forsgren Stistrup; [2022]
  Nyckelord :Coworking; Phenomenology; Empirical Psychological Phenomenological method; EPP-method and Social constructivism.;

  Sammanfattning : Coworking is a shared office environment for independent workers, they offer extra service in contrast to what ordinary office-hotels normally do. The purpose of this study was to investigate and describe what the essence of the phenomenon of coworking is, i.e. what characteristics make coworking perceived as coworking. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier, en bidragande faktor till dagens ökande konsumtion? : - En kvalitativ studie om sociala mediers inverkan på konsumenters köpprocess.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Hugo Gislén; Victor Brandqvist; [2022]
  Nyckelord :Köpprocess; Köpbeteende; Sociala medier.;

  Sammanfattning : Sociala medier, ett digitalt samhällsfenomen som påverkar allas våra liv på ett eller annat sätt.Ytterst få människor, oavsett generation, står helt utanför och ständigt uppkommer nya medier och allt fler ansluter sig. LÄS MER

 4. 4. Jesus, bibeln och jag : Påverkan av bibliska berättelser och kristna sammanhang på fyra sekulära svenskars värderingar och identiteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Johan Jansson; [2021]
  Nyckelord :Religionskunskap; religionssociologi; värderingar; identitet; narrativ teori; sekulär.;

  Sammanfattning : Sverige befinner sig idag i ett post-sekulärt predikament, där Svenska kyrkan och staten är formellt separerade, men är fortfarande praktiskt beroende av varandra på en del områden. Detta märks även av på invånarna, bland vilka det finns de utger sig för att vara sekulära, men ändå väljer att bland annat gå på gudstjänster, konfirmera sig i kyrkan, döper sina barn i kyrkan, gifter sig i kyrkan och använder bibliskt inspirerade uttryck. LÄS MER

 5. 5. "Idag blir det 11a manna i friluftsliv" : En kvalitativ studie om friluftslivundervisning på svenska högstadieskolor

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Natalie Eriksson; Fredrik Holm; [2021]
  Nyckelord :outdoor education; outdoor life teaching; place-responsive pedagogy; friluftsliv; friluftslivsundervisning; platsresponsiv pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka vad som ligger till grund för hur lärare i idrott och hälsa (åk 7-9) väljer ut sitt innehåll, organiserar sin undervisning samt vad de värderar som kunskap i friluftsliv i skolan. Studien avser besvara följande frågeställningar: · Hur väljer lärare ut sitt innehåll i friluftsliv i skolan? · Hur organiserar lärare undervisningen i friluftsliv i skolan? · Vad värderar lärare som viktig kunskap i friluftsliv i skolan?   Metod Sex högstadielärare i idrott och hälsa (tre kvinnor och tre män) intervjuades mellan 25-35 minuter genom semistrukturerade intervjuer via ett digitalt mötesrum. LÄS MER