Sökning: "samhällsfenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet samhällsfenomen.

 1. 1. "Idag blir det 11a manna i friluftsliv" : En kvalitativ studie om friluftslivundervisning på svenska högstadieskolor

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Natalie Eriksson; Fredrik Holm; [2021]
  Nyckelord :outdoor education; outdoor life teaching; place-responsive pedagogy; friluftsliv; friluftslivsundervisning; platsresponsiv pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka vad som ligger till grund för hur lärare i idrott och hälsa (åk 7-9) väljer ut sitt innehåll, organiserar sin undervisning samt vad de värderar som kunskap i friluftsliv i skolan. Studien avser besvara följande frågeställningar: · Hur väljer lärare ut sitt innehåll i friluftsliv i skolan? · Hur organiserar lärare undervisningen i friluftsliv i skolan? · Vad värderar lärare som viktig kunskap i friluftsliv i skolan?   Metod Sex högstadielärare i idrott och hälsa (tre kvinnor och tre män) intervjuades mellan 25-35 minuter genom semistrukturerade intervjuer via ett digitalt mötesrum. LÄS MER

 2. 2. Den röda hyllsektionen : En kvantitativ studie om färgers uppfattning med fokus på TexMex

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alexandra Larsson Mercado; Alexandra Jansson; Maria Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Färgsymbolik; färgnormer; TexMex; enkätundersökning; Santa Maria; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : ”Tacohyllan”, ett begrepp som kommit att utvecklas till ett intressant samhällsfenomen och Santa Maria är det märke som många på den svenska marknaden direkt kopplas till kryddor och TexMex. Santa Maria tycks dessutom vara ett av de märken som positionerar sig som störst inom taco-sortimentet i svenska livsmedelsbutiker. LÄS MER

 3. 3. Fakta eller förståelse? Analys eller diskussion? En undersökning av vilka kunskaper och förmågar som bedömningsuppgifter på yrkesprogram och högskoleförbredande program efterfrågar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Sigebjer; [2020-06-26]
  Nyckelord :gymnasiet; Högskoleförberedande program; yrkesprogram; likvärdighet; Gy11; kunskapsformer; förmågor; fakta och förståelse; analys; diskussion;

  Sammanfattning : Tidigare forskning som genomförts under 1994 års läroplan har visat att undervisningen i samhällskunskap på yrkesprogram är mer inriktad på isolerade faktakunskaper och ett vardagligt innehåll, medan undervisningen på högskoleförberedande program är mer inriktad mot förståelse och ett teoretiskt innehåll där eleverna i högre grad får möjlighet att exempelvis analysera, resonera, problematisera och se samband. Det finns emellertid få studier som jämför ämnet samhällskunskap mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program avseende undervisningens utformning och det finns skäl att tro att den senaste läroplansreformen, Gy11, kan ha påverkat skillnaderna mellan programmen. LÄS MER

 4. 4. Idrottens betydelse för social integration bland flyktingar : En forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Valtteri Kotanen; [2020]
  Nyckelord :sport; social integration; social capital; refugees; idrott; social integration; socialt kapital; flyktingar;

  Sammanfattning : Idrott är ett globalt samhällsfenomen som berör och engagerar människor i olika kulturer och kan vara en potentiell mötesplats för integrationsmöjligheter för flyktingar. Antalet flyktingar ökar runt om i världen, och därmed reses frågan om hur integrationen blir för individen och på vilket sätt samhället kan bidra till den sociala integrationen? Syftet med uppsatsen är att genom en forskningsöversikt sammanställa och analysera vad forskning säger om idrottens betydelse för social integration bland flyktingar. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER