Sökning: "samhällsfråga i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden samhällsfråga i sverige.

 1. 1. Prioritering av mjuka faktorer vid fastighetsvärdering : en kvantitativ analys av Miljöbyggnads-certifierade fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Adolfsson; Jesper Jansson; [2021]
  Nyckelord :Soft factors; Miljöbyggnad; property valuation; prioritization; Mjuka faktorer; Miljöbyggnad; fastighetsvärdering; prioritering;

  Sammanfattning : Klimatkrisen är idag en stor samhällsfråga som berör den hållbara utvecklingen i världen och Sverige. Bostäder och service står för 40% av Sveriges slutliga totala energianvändning. På senare tid har det blivit vanligare att miljöcertifiera byggnader, där certifieringen Miljöbyggnad är den mest förekommande. LÄS MER

 2. 2. Energi som fysikbegrepp och samhällsfråga : En jämförande innehållsanalys av gymnasieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Peter Norrman; [2019]
  Nyckelord :energy; sustainable development; contents analysis; textbooks; physics; science studies; scientific literacy; socio-scientific issues; upper secondary school; education in physics; energi; hållbar utveckling; innehållsanalys; läroböcker; fysik; naturkunskap; scientific literacy; SNI; gymnasieskolan; fysikundervisning;

  Sammanfattning : Enligt 2011 års läroplan för gymnasieskolan ingår det i fysikämnet att eleverna ska kunna delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor från ett naturvetenskapligt perspektiv. Hållbar utveckling kan bidra till förståelse för fysikens betydelse i samhället, där energibegreppet, energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle ingår i kursen Fysik 1. LÄS MER

 3. 3. Språket - en säkerhetsfråga? : En studie om handledning av nyanlända inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Claesson; [2019]
  Nyckelord :Mentorship; immigrants; industy; language learning; ”workplace learning”; Wenger; Handledning; nyanlända; industrisektorn; språkinlärning; arbetsplatslärande; Wenger;

  Sammanfattning : Trots en ökad efterfrågan i samhället på insatser för att stötta nyanlända i språkutveckling, och därmed även att ta sig in på arbetsmarknaden, finns i Sverige begränsad forskning kring handledning av nyanlända inom industrisektorn. Syftet med denna studie är att bringa kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn, med fokus på språkinlärning. LÄS MER

 4. 4. ”Med rätt möjligheter, då kan man jobba längre!” : En kvalitativ studie med fokus på arbetstagares behov för ett förlängt arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Risberg; Nora Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Åldrande befolkning; pensionspreferenser; pensionsålder; äldre arbetstagare; förlängt arbetsliv; förskjuten pensionsålder; åtgärder.;

  Sammanfattning : Den demografiska utveckling som råder i Sverige är en utmaning för välfärden. Andelen individer i arbetsför ålder minskar samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar vilket blir en allt för stor försörjningsbörda för att det ska vara hållbart. LÄS MER

 5. 5. Självmord, en samhällsfråga? : En kvantitativ studie om självmord i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Randi Eriksson; Allis Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Självmord; Durkheim; struktur; samhälle; Stockholms län; kvantitativ;

  Sammanfattning : Självmord är ett fenomen som funnits under lång tid. I dagens läge är det ungefär 1,500 personer som begår självmord varje år i Sverige, av det totala antalet begås ca 350 av dessa inom Stockholms län. LÄS MER