Sökning: "samhällsfrågor lågstadiet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden samhällsfrågor lågstadiet.

  1. 1. Att undervisa om kontroversiella och aktuella samhällsfrågor för elever i årskurs F-3 : En analys av forskning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Sandra Pettersson; Elin Blomqvist; [2018]
    Nyckelord :Kontroversiella frågor; undervisning; lågstadiet; samhällsfrågor;

    Sammanfattning : Denna konsumtionsuppsats är en systematiskt strukturerad litteraturstudie. Studien utgår från tre valda frågeställningar som vi besvarar genom analyser av litterärt material följt av en diskussion med avslutande slutsats. Det analyserade materialet innefattar svenska såväl som internationella studier. LÄS MER