Sökning: "samhällsinformation"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet samhällsinformation.

 1. 1. Högläsning med dialog för elevers utveckling av ordförrådet : En kvalitativ studie om faktaboken som medierande verktyg i undervisning med fokus på ordinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thina Fritze; Kerstin Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :boksamtal; F-3-elever; faktabok; högläsning med dialog; ordförråd; ordinlärning;

  Sammanfattning : Elever har skillnader i ordförrådets storlek vid skolstart. Bristerna består om inga åtgärder genomförs. Ordförrådet är viktigt för god läsförmåga och för att ta till sig kunskap. LÄS MER

 2. 2. Den politiska diskursen om integration och mångfald : En kritisk diskursanalys av integration i riksdagsdebatter gällande de tre största partierna.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Selin Göker; Salma Waheliye; [2020]
  Nyckelord :Integration; Kritisk diskursanalys och nyanländ;

  Sammanfattning : Med hjälp av en kritisk diskursanalys ämnar vi åt att analysera de tre största partiernas diskurs om integration efter flyktingkrisen 2015 och även problempresentationer som förekommer i diskursen. Vårt tillvägagångssätt har varit att analysera 4 debattprotokoll som behandlar fenomenet integration. LÄS MER

 3. 3. "Spindeln i nätet åt allt och alla" : Vuxenutbildningen i två kommuner i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Karoline Långström; [2020]
  Nyckelord :Vuxenutbildningen; Komvux; Studie och yrkesvägledning; Organisation; Arbetssätt; Samhällsinformation; Institutionella teorin.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på studie och yrkesvägledare inom den kommunala vuxenutbildningen i två kommuner i norra Sverige. Där syftet med denna studie är att lyfta fram hur två olika kommuner upplever sin verksamhet utifrån fokusfrågor som berör b.la. arbetsuppgifter, organisation, gråzonsfrågor, kontaktvägar. LÄS MER

 4. 4. Skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillräckligt lättläst? : En textanalys av samhällsinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anton Öberg; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; textanalys; text; lättläst; myndighetstext; samhällsinformation; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de grafiska och språkliga skillnader som uppstått när Svenska myn-digheter skriver om sin samhällsinformation till lättläst. Den analyserade texten är från Myn-digheten för samhällsskydd och beredskap, texten Om krisen eller kriget kommer. LÄS MER

 5. 5. Kommuntexters tillgänglighet för personer med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lovisa Boeuf; [2018-07-04]
  Nyckelord :andraspråk; läsbarhet; myndighetstexter; ordfrekvens; ordförråd; ordvariation;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag personer med olika språklig och kulturell bakgrund som har olika förutsättningar att förstå den information som kommuner delger via sin hemsida. Det är alla samhällsmedborgares demokratiska rättighet att kunna ta del av denna information. LÄS MER