Sökning: "samhällsklimatet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet samhällsklimatet.

 1. 1. En upprepande slump eller ett andrafierande mönster? - En undersökning om strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet inom domstolsväsendet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tanja Danilova; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; strukturell diskriminering; rasism; andrafiering; de andra ; negativ särbehandling; påföljdsbedömning; påföljdsval; straffmätning; diskurspsykologisk analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the past decades, The Swedish National Council for Crime Prevention has conducted two studies showing that immigrants in Sweden and people with foreign backgrounds are overrepresented amongst crime suspects. As migration to Sweden increases these studies have received more attention. LÄS MER

 2. 2. Wow… That Escalated Quickly : En studie i grunderna hos en oplanerad viral kampanj på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Barkman; Mikael Fält; [2020]
  Nyckelord :MeToo; Ice Bucket Challenge; Alyssa Milano; Tarana Burke; Pat Quinn; Pete Frates; Chris Kennedy; Viral kampanj; Oplanerad kampanj;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Det mest märkbara resultatet i studien är att det inte krävs en stor aktör med många följare för att påbörja en stor kampanj, men det är nödvändigt att få hjälp av dem för att nå en viral spridning. De två studerade kampanjerna hade helt olika sätt att kommunicera på, där MeToo hade en allvarsam ton och Ice Bucket Challenge ett humoristiskt och positivt laddat budskap - båda om smärtsamma ämnen. LÄS MER

 3. 3. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Talaren i tiden : en klusteranalys av Jimmie Åkessons tal i Almedalen år 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Michelle Palm; [2019]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör de tal som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson framförde under Almedalsveckan år 2014 och 2018. Avsikten med uppsatsen är att studera hur och om Sverigedemokraternas argumentation har förändrats under en mandatperiod, då mycket i samhället har förändrats sedan det senaste valåret, exempelvis flyktingkrisen år 2015. LÄS MER

 5. 5. Genus i barnlitteraturen : En forskningsöversikt av hur lärare kan arbeta för att öka elevernas förståelse utifrån modern barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Maja Englund; Alexandra Tasdelen; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; boksamtal; genus; könsroller; modern barnlitteratur;

  Sammanfattning : I dagens samhälle växer medvetenheten kring människors olikheter allt mer i takt med att samhällsklimatet förändras. Vi möter olika och unika typer av människor på daglig basis, både ansikte mot ansikte men också tack vare de olika medier vi omger oss med. LÄS MER