Sökning: "samhällskritik"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet samhällskritik.

 1. 1. I protest mot konsumtionslivet - En kvalitativ uppsats om återbrukare och deras attityder till samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Vile Oyagüez Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Återbruk; konsumtionskritik; identitetsskapande; ekoaktivism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats, I protest mot konsumtionslivet, har som syfte att se hur människor lever utanför dessa ramar och hur deras verkligheter ser ut samt olika attityder och åsikter. Vad är det egentligen som gör att människor väljer att leva ”utanför” samhället? I uppsatsen har en kvalitativ studie gjorts där fem personer intervjuats och delat med sig av sina erfarenheter av återbruk samt attityder till samhället. LÄS MER

 2. 2. Att förhindra en dystopisk framtid : Samhällskritik och science fiction i De kommer att drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Kerstin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samhällets svarta reflektion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Hjalmar Janson; [2019]
  Nyckelord :samhällskritik; television; Black Mirror; Twilight Zone; ironi; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Feministiska budskap hos Jane Austen : En studie av samhällskritik i Northanger Abbey och dess relevans som undervisningsmaterial i kursen svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Rebecka Backman; [2019]
  Nyckelord :Jane Austen; Northanger Abbey; Gender theory; Gothic genre; Social criticism; Jane Austen; Northanger Abbey; Genusteori; Gotisk genre; Samhällskritik;

  Sammanfattning : Jane Austen har blivit en av den engelskspråkiga litteraturens klassiska författare med sina romaner som handlar om unga kvinnor under det sena sjuttonhundratalet och det tidiga artonhundratalet. En av hennes första romaner, Northanger Abbey (1818) är ett av hennes mest humoristiska och ironiska verk. LÄS MER

 5. 5. Den moderna ensamhetens paradox : En litteraturvetenskaplig analys av modernitet och individualism i Therese Bohmans Aftonland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Dina Bentelid; [2019]
  Nyckelord :modernitet; individualism; identitet; identitetsskapande; litteratur; samtidsroman; Therese Bohman; samhällskritik;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker spänningen mellan frihet och trygghet respektive ensamhet och gemenskap som typiskt moderna erfarenheter i Therese Bohmans samtidsroman Aftonland (2016). Studien syftar till att relatera dessa teman till viss kritik av det moderna samhället genom sociologiska teorier om modernitet och individualism. LÄS MER