Sökning: "samhällskunskap adhd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden samhällskunskap adhd.

 1. 1. Du sköna nya era – det måste inte vara text. : En intervjustudie om hur samhällskunskapslärare integrerar specialpedagogik och multimodala verktyg i undervisningen. 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Leo Aldeland; [2022]
  Nyckelord :Extra adaptations; compensatory assignment; special education; social studies; semiotic impressions; KASAM; Extra anpassningar; kompensatoriska uppdraget; specialpedagogik; samhällskunskap; semiotiska intryck; KASAM;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning som har i syfte att öka kunskapen kring hursamhällskunskapslärare arbetar med specialpedagogik. Där forskningsfrågorna berör vilka extra anpassningar och specialpedagogiska åtgärder lärarna tillämpar i sin undervisning. LÄS MER

 2. 2. Brott och ideologi : -hur gestaltas brottslingar och hur förklaras kriminalitet ihögstadiets läroböcker i samhällskunskap?

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Greger Andersson; [2018]
  Nyckelord :Criminological theory; crime statistics and risk groups; crime prevention; constructivist theory; textbooks in social science.;

  Sammanfattning : This study aims at analyzing the content of high school textbooks in social sciences, more specifically the field of law and order, and comparing this with the current research situation in the field. Another purpose is to investigate whether the new type of serious gang crime, which in particular has grown in various immigrant suburbs, adjacent to our largest cities, as reported in the media in recent years, has also looked into the textbooks. LÄS MER