Sökning: "samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 479 uppsatser innehållade ordet samhällskunskap.

 1. 1. Språkliga utmaningar i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Skogar; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskap; språkutvecklande undervisning; Jim Cummins; begrepp;

  Sammanfattning : Som en följd av en ökad migration i världen har idag cirka 32 procent av eleverna i den svenska gymnasieskolan utländsk bakgrund. De senaste åren har dessutom andelen nyanlända elever ökat stort – år 2017 gick ungefär var tionde gymnasielev på språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Krav, möjligheter och gränser i fostrandet av den kritiskt tänkande medborgaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :fält; habitus; John Goodlad; kapital; klass; kontroversiella frågor; kritiskt tänkande; lärarperspektiv; läroplan; Pierre Bourdieu; samhällskunskap; sociokulturell; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärarnas uppfattningar och upplevelse av krav, möjligheter och gränser i fostrandet av kritiskt tänkande medborgare i undervisning om kontroversiella frågor. Uppsatsen är metodologiskt strukturerad enligt John Goodlads läroplanering: formell läroplan, verkställd läroplan och upplevd läroplan. LÄS MER

 3. 3. Skolverkets krav på digitalisering av samhällskunskap och lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; samhällskunskap; TPACK; Verksamhetsteori; kollegialt lärande; digitaliseringskrav;

  Sammanfattning : Digitalisering av den svenska skolan tog ny fart när regeringen beslutade att revidera läroplanen och lägga mer ansvar på samhällskunskapslärare. Lärare ska i sitt uppdrag stärka elevernas digitala kompetens. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens i skolan – Sökkritik i samhällskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lilly Sallahi; Kristina Sava; [2019]
  Nyckelord :Algoritmer; Gymnasieskola; Källkritik; Samhällskunskap; Sökkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att ta reda på om undervisningen i källkritiskt förhållningssätt är utformad så att den är relevant för elever utifrån hur det digitala samhället ser ut idag där internetanvändning och informationssökning på nätet är en del av ungas vardag. För att förhålla sig kritiskt till digitala medier behövs förmåga i sökkritik. LÄS MER

 5. 5. Lärares erfarenheter av ämnesplanen för kursen Samhällskunskap 1 b

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Björn Enroth; [2019]
  Nyckelord :Anna Karlefjärd; Bo Rothstein; begreppsförståelse; frontlinjebyråkrater; likvärdighet; Max Weber; Michael Lipsky; mångtydighet; rättssäkerhet; ämnesplan;

  Sammanfattning : This paper explores the curriculum of the Swedish social science course Samhällskunskap 1 b. This is done by analyzing the curriculum in question combined with semi-structural interviews of five teachers, exploring their experiences in teaching the course. LÄS MER