Sökning: "samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1008 uppsatser innehållade ordet samhällskunskap.

 1. 1. Allsidig eller ställningstagande? : En kvalitativ textanalys av läromedlensbeskrivningar av riksdagspartierna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Simon Lövqvist Enbratt; [2024]
  Nyckelord :politiska partier; läromedel; läromedelsanalys; värdegrund; samhällskunskap; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how learning materials tied to the social studies subject (“samhällskunskap”) portray Sweden's parliamentary parties. The purpose of the examination is to identify key differences and similarities between the way the parties are portrayed, aswell as to identify whether the same political party is portrayed differently in different learning materials. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöversikt om hur lärare arbetar med kontroversiella ämnen i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Anna Moestam; Dana El-Malla; [2024]
  Nyckelord :Controversial Topics; Dilemma; Teacher Perspective; Student Perspective; Approaches; Pedagogical Tools.;

  Sammanfattning : Civic teachers in Swedish upper secondary schools are facing a more challenging job than ever due to the current polarized political climate. They are expected to teach about controversial issues whilst keeping the classroom at peace and at the same time allowing each student the opportunity to express their opinion. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på lärare och elever – en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elsa Håkansson Wickander; Ellen Lysgren; [2024]
  Nyckelord :Critical thinking; Media and information literacy; Social science; Technological pedagogical content knowledge TPACK ; Web literacy; Kritiskt tänkande; Medie- och informationskunnighet; Samhällskunskap; Teknisk pedagogisk innehållskunskap TPACK ; Webbkunnighet;

  Sammanfattning : The following essay has the purpose of giving an account of how the increasing digitalization, medialization and flow of information has affected social science as a subject, and how this has changed the expectations put on students and teachers. Furthermore, the way teachers’ TPACK knowledge and web literacy skills affect their teaching is also examined. LÄS MER

 4. 4. Hellre fäkta än illa fly : En kvalitativ intervjustudie om samhällskunskapslärares uppfattning om känslornas roll i undervisning om kontroversiella ämnen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Philip Erledal; [2024]
  Nyckelord :Känslor; kontroversiella ämnen; lärare; samhällskunskap;

  Sammanfattning : In the present essay, the purpose is to examine social studies teachers’ perception of the role ofemotions in planned and unplanned learning situations related to controversial topics. In this study, three social studies teachers participate in interviews regarding the role of emotions in learning situations concerning controversial topics. LÄS MER

 5. 5. Nyckelfaktorer för utveckling av demokratisk kompetens hos mellanstadieelever inom samhällskunskap: En forskningssammanställning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Emma Lundblad; Sandra Thelin; [2024]
  Nyckelord :democracy; democratic classroom; elementary school; middle school; student influence; demokrati; demokratiska arbetssätt; demokratisk undervisningsmetod; demokratiskt medborgarskap; demokratiuppdrag; lärare; mellanstadiet; samhällskunskap; SO; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Detta arbete utforskar utvecklingen av demokratisk kompetens hos mellanstadieelever inom samhällskunskap. Studiens syfte är att ge lärare en fördjupad förståelse för praktisk implementering av demokratiuppdraget, en central aspekt i den aktuella läroplanen för grundskolan (Lgr 22). LÄS MER