Sökning: "samhällskunskapsdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet samhällskunskapsdidaktik.

 1. 1. Läromedelsanalys i samhällskunskap åk 4-6 : En innehållsanalys av de nationella minoriteternas framställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Ahlgren Peters; Anton Andersson; [2023]
  Nyckelord :Aktörskap; läromedel; läroplan; nationella minoriteter; samhällskunskapsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studies problem är tudelat. Tillgången på läromedel varierar runt om i landet samtidigt som läroboken har en stark ställning bland lärare. LÄS MER

 2. 2. Didaktiska utmaningarmed undervisning ikritiskt tänkande : En intervjustudie om hur samhällskunskapslärare på mellanstadiet reflekterar över sin undervisning i kritiskt tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Einar Edvardsson Gemhed; [2023]
  Nyckelord :Critical thinking; Critically review; Civics education; Social studies; Citizenship education civics; Education didactics; kritiskt tänkande; kritiskt granska; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; mellanstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ungdomar kan väl det där med internet? : En jämförande studie om vilka källkritiska strategier högstadieelever använder sig av vid digital källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Axel Linander; [2023]
  Nyckelord :Digital källkritik; samhällskunskapsdidaktik; CRAAP-testet; digitala verktyg; lateral läsning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna samhällsdidaktiska studie är att ge en fördjupad förståelse av vilka källkritiska strategier högstadieelever använder sig av vid digital källkritik samt hur undervisning inom ämnet påverkar deras val av strategier. I studien har två klasser i årskurs 9 utfört ett övningstest som behandlar digital källkritik kopplade till kriget i Ukraina. LÄS MER

 4. 4. ”När man är källkritisk är man vaccinerad mot att bli lurad med falsk information” : En studie om samhällselevers källkritiska förhållningssätt i gymnasiearbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Holmberg; Ellinor Tellebo; [2023]
  Nyckelord :källkritik; gymnasiearbete; samhällsvetenskapsprogrammet; fenomenografi; samhällskunskapsdidaktik;

  Sammanfattning : Källkritik är ett centralt inslag i många ämnen, inte minst i samhällskunskapen. Syftet med denna uppsats  var att  undersöka  svenska elevers olika förhållningssätt till källkritik i gymnasiearbeten inom samhällsvetenskapsprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Utformandets betydelse för den analytiska förmågan : En experimentell studie om kausalanalytisk modellanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Majja Malmsten; Lisa Dahlin; [2023]
  Nyckelord :Samhällskunskapsdidaktik; kausalanalysmodell; analysförmåga; variationsteori; modellanvändning; experimentell studie; kvantitativ metod.;

  Sammanfattning : Det är en utmaning för många elever att analysera komplexa samhällsfrågor, samtidigt som det blir en alltmer central del i läroplanerna. Denna svårighet togs i beaktning och en kausalanalytisk modellutvecklades med syfte att hjälpa eleverna med deras analytiska förmåga. LÄS MER