Sökning: "samhällskunskapsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet samhällskunskapsundervisning.

 1. 1. Samhällskunskapsundervisning med kontroversiellt innehåll : En studie om samhällskunskapslärares sätt att erfara kontroversiellt innehåll och hur lärare bör förhålla sig till kontroverser i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonathan Larsson; [2019]
  Nyckelord :kontroversiellt innehåll; förhållningssätt; fenomenografi; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i en fenomenografisk ansats syftar uppsatsen till att undersöka och beskriva samhällskunskapslärares uppfattningar om innebörden av fenomenet kontroversiellt innehåll och uppfattningar om hur man bör förhålla sig till kontroversiellt innehåll i sin undervisning. För detta ändamål ställdes följande frågor: 1. LÄS MER

 2. 2. Hur gör de egentligen? : aktionsforskning om lärares sätt att digitalisera gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Zoé Zoupounidou; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; gymnasieskolan; aktionsforskning; observation;

  Sammanfattning : Studien som genomförts i denna uppsats syftar till att utifrån lärarens perspektiv undersöka på vilka olika sätt digitaliseringen av undervisningen i samhällskunskap kommer i uttryck i gymnasieskolan samt vilka eventuella för-respektive nackdelar digitaliseringen innebär för undervisningen i ämnet. Datainsamlingen inför denna studie har skett genom aktionsforskning med hjälp av observationer och informella samtal med tre olika gymnasielärare som undervisar i samhällskunskap. LÄS MER

 3. 3. Digital kompetens i skolan – Sökkritik i samhällskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lilly Sallahi; Kristina Sava; [2019]
  Nyckelord :Algoritmer; Gymnasieskola; Källkritik; Samhällskunskap; Sökkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att ta reda på om undervisningen i källkritiskt förhållningssätt är utformad så att den är relevant för elever utifrån hur det digitala samhället ser ut idag där internetanvändning och informationssökning på nätet är en del av ungas vardag. För att förhålla sig kritiskt till digitala medier behövs förmåga i sökkritik. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av nyheter i samhällskunskapsundervisningen : Ett lärarperspektiv på inkludering av nyheter i samhällskunskapsundervisningen i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Katarzyna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis project is to investigate if social studies in grade F-3 is taught by way of textbooks. The secondary aim is to learn if, and in what way, teachers include news media in their teaching, and what knowledge and skills can be developed by the students by doing so? Research shows that news media is included in social studies education in order to achieve knowledge goals. LÄS MER

 5. 5. Undervisning för hållbar utveckling : En intervjustudie om samhällskunskapsundervisning för åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER