Sökning: "samhällsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet samhällsliv.

 1. 1. Artefacts in funerary scenes on Athenian white-ground lekythoi. Artefakter i begravningsscener på athenska vit-grundiga lekyter. : A comparison between iconography and text. En jämförelse mellan ikonografi och text

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Carl William Eliasson; [2020]
  Nyckelord :White-ground lekythos; lekythoi; Athenian burial culture; funerary; white-ground technique.;

  Sammanfattning : This study analyses visible artefacts depicted on Athenian white-ground funerary lekythoi from between 475 to 425 BCE, to investigate what the iconographic information of the artefacts can tell us about the funerary activity and how the information relates to the written sources from antiquity. The purpose of this study is to gain a more in-depth view of the Athenian funerary activities, of which we currently have limited knowledge of. LÄS MER

 2. 2. Mortuary Practices in LC Cyprus. A Comparative Study Between Tombs at Hala Sultan Tekke and Other LC Bronze Age Sites in Cyprus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Hala Sultan Tekke; Late Cypriote Bronze Age; pit well tombs; chamber tombs; shaft graves; Mycenae.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis investigates differences and similarities in the funerary material of Late Bronze Age Cyprus in order to answer questions about a possible uniqueness of the pit/well tombs at the Late Bronze Age harbour city of Hala Sultan Tekke. The thesis also tries to explain why these features stand out as singular, compared to the more common chamber tomb, and the reason for their existence. LÄS MER

 3. 3. Uppdatering av visualiseringsverktyg förförarstödsystem

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Adam Winges; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Eftersom dagens fordonsindustri utgor en stor del av vårt samhällsliv har ständigtökade krav stälts på att fordon ska vara så trafiksäkra som möjligt. En allt mer vanligare del av denna utveckling har legat på förarstödssystem. Dessa förarstödssystem benämns i regel ADAS (Advanced Driving Assistance Systems). LÄS MER

 4. 4. Beredskap eller kapprustning : Något om  de gotländska kastalerna

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :adam Engvall; [2020]
  Nyckelord :Kastal; Tower; Medieval; Contextualize; Crusade; Residential farms; Trade;

  Sammanfattning : This paper studies the stone towers on Gotland which are known as kastal in Swedish. This paper aims to answer the question of why they were built and also who ordered their construction. In order to answer these questions, the aim of this paper is to contextualise the kastal by understanding their construction chronology. LÄS MER

 5. 5. Form eller innehåll i SVA-undervisningen – Vad tycker lärarna? : en undersökning av uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hans Repo; [2020]
  Nyckelord :lärares uppfattningar; attityder; undervisning; svenska som andraspråk; fokus på form; fokus på innehåll; teacher cognition; kommunikativ kompetens;

  Sammanfattning : Studien undersöker SVA-lärares uppfattningar huruvida undervisningen ska fokusera på form – kunskaper i språksystemet, – eller på innehåll – kunskaper om hur språket används. Deltar i studien gör fyrtio lärare i högstadie- och gymnasieskolan. LÄS MER