Sökning: "samhällsmedborgare"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet samhällsmedborgare.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. "Eleverna ska lära sig för samhället" : En kvalitativ studie av mellanstadielärares uppfattningar gällande undervisning om elevnära samhällsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Social issue; social science; democratic education; social science teacher; teaching; Samhällsfrågor; samhällskunskap; demokratifostran; samhällskunskapslärare; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur mellanstadielärare, verksamma inom ämnet samhällskunskap, resonerar kring kunskapsområdet samhällsfrågor och mer specifikt elevnära samhällsfrågor. Vidare undersöks lärares uppfattningar av undervisning i elevnärasamhällsfrågor och hur det arbetet kan kopplas till skolans demokratifostransuppdrag. LÄS MER

 3. 3. Källkritik i det moderna samhället : En kvalitativ studie om hur verksamma lärare i årskurs 1-3 uppfattar källkritik i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Enlund; Lisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :källkritik; moderna samhället; sociala miljön; internet;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att fördjupa kunskapen om hur verksamma lärare i årskurs 1–3 uppfattar källkritik i SO-undervisningen. Denna studie har gjorts utifrån en kvalitativ ansats med utgångspunkt i ett pragmatiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Tidig läsinsats i förskoleklass : effekt av insats och elevers upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ann-Charlotte Ahlin; Anette Hansson; [2019]
  Nyckelord :Decoding; early reading interventions; inclusion; motivation; multisensory; participation; preschool; student experiences; Avkodning; delaktighet; elevers upplevelser; förskoleklass; inkludering; motivation; multisensorisk; tidiga läsinsatser;

  Sammanfattning : A prerequisite in today´s society is to be able to read and write in order to be able to develop fully into a participant community citizen. The aim of the Swedish curriculum is for the pupils to learn to read and write so that they can benefit from the education (Skolverket, 2011a). LÄS MER

 5. 5. Med de demokratiska glasögonen på : Hur fungerar fostran till goda och aktiva medborgare?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Listerman Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur undervisningen, i ämnet samhällskunskap iårskurs 4-6, styrs och formas av styrdokumenten samt hur lärarna kan bidra till att utvecklaeleverna till framtida demokratiska samhällsmedborgare. Studien består av tre olika metoder. LÄS MER