Sökning: "samhällsorienterade ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden samhällsorienterade ämnen.

 1. 1. Hållbar utveckling i NO och SO : En jämförelse av tryckta och digitala läromedel med hjälp av tre undervisningstraditioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Byberg; Alina Åstrand; [2021]
  Nyckelord :Den faktabaserade undervisningstraditionen; den normativa undervisningstraditionen; den pluralistiska undervisningstraditionen; hållbar utveckling; läromedel;

  Sammanfattning : Som framtida verksamma lärare har det varit intressant att undersöka hur hållbar utveckling behandlas i tryckta respektive digitala läromedel för SO-, och NO-, ämnen i mellanstadiet. För att ta reda på detta genomförde vi en läromedelsanalys av relevanta läromedel för att ta reda på vad som skiljer sig innehållsmässigt i texten utifrån de tre undervisningstraditionerna för miljö,- och hållbarhetsundervisning samt se hur stor del, procentuellt, hållbar utveckling tog upp utav det totala antalet sidor i diverse läromedel. LÄS MER

 2. 2. Att särskilt beakta ett nationellt prov : En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar och tillämpar förordningen om att särskilt beakta provresultatet vid betygssättning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Sandberg; [2021]
  Nyckelord :national tests; social sciences; equity; fairness; teacher agency; assessment; final grades; nationella prov; samhällsorienterade ämnen; So; likvärdighet; rättvisa; bedömning; provbetyg; slutbetyg; särskilt beakta;

  Sammanfattning : This master thesis aims to shed light on teachers' responses to the regulation that states that a student's test results in a national test must be taken into a “special consideration" in the teacher's grading. Ten teachers took part in the study during the autumn of 2020, all being teachers in social science subjects in the Swedish secondary school (school year 7-9). LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan kooperativt lärande och elevers utveckling i de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Ida Norstedt; [2021]
  Nyckelord :kooperativt lärande; samhällsorienterade ämnen; SO-undervisning; årskurs F-3;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöker jag lärares attityder och föreställningar av hur det kooperativa lärandet kan främja elevers lärande. Detta är avgränsat till lärare som arbetar med de samhällsorienterade ämnena i årskurs F-3. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklingen i Samhällsorienterade ämnen : Från vardagsspråk till ämnesspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jonathan Johansson; Hamse Issa Mohamed; [2021]
  Nyckelord :språkutveckling; religionsundervisning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka vad forskningen säger om språkutvecklandearbetssätt i samhällsorienterade ämnen. I vårt arbete har vi valt att fokusera på årskurserna 6–9. LÄS MER

 5. 5. Parallell utveckling är nyckeln till lärande : En kvalitativ intervjustudie om undervisning för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Hanna Lindström; [2020]
  Nyckelord :samhällsorienterade ämnen; flerspråkighet; språk- och kunskapsutveckling; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka flerspråkiga elevers parallella språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena [SO-ämnena]. Det görs genom kvalitativa intervjuer med flerspråkiga elever. Studien riktar sig mot årskurs 4–6 och intervjuerna har genomförts med elever i årskurs fem. LÄS MER