Sökning: "samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade ordet samhällsplanering.

 1. 1. Social hållbarhet ur ett kommunalt samhällsplaneringsperspektiv : En studie om Gävle kommuns definition av, åtgärder kring och arbetssätt för social hållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Caroline Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; urban planning; social sustainable urban planning; municipality planning; social hållbarhet; samhällsplanering; socialt hållbar samhällsplanering; kommunal planering;

  Sammanfattning : Social sustainability is high on the agenda both internationally and nationally, but even though the work has been going on for over 30 years, Sweden has long to go before becoming equal. There are currently gaps in the Swedish research of social sustainability within urban planning. LÄS MER

 2. 2. Cradle to Cradle : Som idé och praktik i fysisk planering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Nanny Strand; [2019]
  Nyckelord :Cradle to Cradle; hållbar utveckling; ekologisk urbanism; kretslopp;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhällsdebatt men det råder delade meningar kring hur vi arbetar med det på bästa sätt. Tidigare har samhället fokuserat på att minska sin energiförbrukning, resursanvändning, utsläpp av växthusgaser med mera för att göra samhället mer hållbart. LÄS MER

 3. 3. Vart är vi på väg? : En kvalitativ studie kring tjänstepersoners uppfattning om Uppsalas nya spårvägs sociala konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Annie Bartos; [2019]
  Nyckelord :Social hållbarhet; sociala konsekvenser; transportplanering; samhällsplanering; spårväg;

  Sammanfattning : Det sociala perspektivet finns på samtliga nivåer inom samhällsplanering idag men är trots det underprioriterat ekonomiska och ekologiska aspekter. Denna uppsats syftar till att undersöka hur sociala perspektiv inkluderas i omfattande infrastrukturinvesteringar genom att titta på exemplet spårvägen i Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Feministisk stadsplanering, mer än bara jämställdhet : En kvalitativ studie om praktiserandet av diskursen

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elvira Brandt; [2019]
  Nyckelord :Feminism; feministisk stadsplanering; genus; intersektionalitet; kvinnor; kön; strukturella skillnader;

  Sammanfattning : Kvinnan har genom alla tider, till följd av de strukturella ojämlikheterna i samhället, mer eller mindre negligerats i stadsplaneringen. Både planeringsteorin och planeringspraktiken har historiskt karaktäriserats av maskulinitet och utgått från mannen som norm. LÄS MER

 5. 5. Tillväxt som mål, medel eller problem? : En kvalitativ studie av synen på ekonomisk hållbarhet inom Uppsalas samhällsplanering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Unni Lilja; [2019]
  Nyckelord :urban planning; economic growth; sustainable development; ecological modernization; degrowth; samhällsplanering; ekonomisk tillväxt; hållbar utveckling; ekologisk modernisering; nerväxt;

  Sammanfattning : In light of the global climate crisis and the worldwide focus on ecological economy policies, this study aims to analyze what role the economy has in the quest for a sustainable future in Uppsala. How do urban planning documents as well as regional and municipality employees interpret and value economic sustainability in relation to ecological sustainability? The methodology includes two different types of document analysis as well as qualitative interviews. LÄS MER