Sökning: "samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 513 uppsatser innehållade ordet samhällsplanering.

 1. 1. Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande : En förstudie om östra delen av Luleå centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sandra Dany; [2022]
  Nyckelord :Travel center; Sustainable transport; Traffic planning; Public transport; Winter; Resecentrum; Hållbara transporter; Trafikplanering; Kollektivtrafik; Vinter;

  Sammanfattning : För att främja hållbar utveckling är regeringens strategi att ha tillgängliga stadsmiljöer där hållbara transporter prioriteras. Det kräver en god samhällsplanering och transportsystemets uppbyggnad får en väsentlig uppgift att substituera bilanvändandet mot miljövänligare alternativ. LÄS MER

 2. 2. Planeringslogiker i spårvägssatsningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Louise Stihl; Zuzanna Ubysz; [2022]
  Nyckelord :Transporträttvisa; mobilitetsrättvisa; tillgänglighet; transporteffektivitet; transportsplaneringsprocess; spårvägssystem;

  Sammanfattning : Sociala hållbarhetsaspekter har blivit en viktig del av framtidens samhällsplanering. Utgångspunkten är att sätta människan i fokus och skapa möjligheter och förutsättningar till en god livskvalité. Ett välfungerande och rättvist transportsystem kan bidra till social hållbarhet och skapa bättre levnadsvillkor för människor. LÄS MER

 3. 3. Naturlekplats och lekotop : en jämförelse mellan lekvärde och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ebba Källberg; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; lekotop; lekplats; Kom ut lek!; Siegbahnsparken; Ormesta lekotoppark; hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta arbete utreder skillnaderna i lekvärde och hållbarhet mellan naturlekplatsen Siegbahnsparken och lekotopen Ormesta lekotoppark för att vidare jämföra skillnaderna mellan naturlekplatser och lekotoper. Dessa skillnader identifieras med hjälp av analysverktyget Kom ut & lek! framtaget av Caroline Andersson. LÄS MER

 4. 4. En stadsdel och samhällsplanering för alla? : En fallstudie om Norra Djurgårdsstadens planeringspraktiker.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Amanda Bregoli Janson; [2022]
  Nyckelord :Neoliberalism; planeringspraktiker; inkludering; exkludering; stadsdelsområde;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka potentiella neoliberala värderingar i planeringen för Norra Djurgårdsstaden och hur de påverkar planeringen för stadsdelen. Vidare avser studien att undersöka socioekonomiska konsekvenser av neoliberalt inflytande i planeringen, som drabbar sociala grupper i stadsdelen. LÄS MER

 5. 5. HÅLLBAR STADSPLANERING. Örebro kommuns strategier för minskad klimatpåverkan

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Jennifer Gustavsson; Emma Nolåkers; [2022]
  Nyckelord :implementation ambitions; roadmap 2045; climate neutral; climate impact; climate-smart; community planning; the Örebro model; master plan.; genomförandeambitioner; färdplan 2045; klimatneutral; klimatpåverkan; klimatsmart; samhällsplanering; örebromodellen; översiktsplan.;

  Sammanfattning : En femtedel av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn och år 2017 röstade riksdagen igenom att Sverige, senast år 2045, ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser. Örebro kommun har tagit fram ett eget styrdokument, Klimatstrategi för Örebro kommun, som beskriver klimatpåverkan, vad kommunen behöver göra samt vilka etappmål och delmål som finns i det geografiska området. LÄS MER