Sökning: "samhällsproblem droger"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden samhällsproblem droger.

 1. 1. Primärvårdens utmaning - Omvårdnad vid psykisk ohälsa

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Hilda Green; Pernilla Axelsson; [2007-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi var intresserade av att utforska ämnet psykisk ohälsa utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Vi fann det intressant att fokusera på den lättare psykiska ohälsan eftersom den på senare tid har uppmärksammats alltmer i media och även ökat som samhällsproblem. LÄS MER

 2. 2. SMADIT : Samverkan mot alkohol och droger  i trafiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Markus Olausson; [2004]
  Nyckelord :Trafik och trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera två olika rattfylleriprojekt i landet, SMADIT samt trafiknykter Kronoberg. Skellefteåmodellen som varit inspiratör till projekten beskrivs också kort. Studien syftar till att undersöka effekterna av de olika projekten. LÄS MER

 3. 3. Doping : Ett samhällsproblem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Jonas Strindberg; Mathias Nilsson; [2004]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Doping är ett vitt begrepp och omfattar en hel del olika illegala preparat. Det som i idrottens regelverk anses vara doping är betydligt mer omfattande än vad som enligt lag anses vara doping. Vi har i vår rapport främst främst valt att belysa problematiken kring AAS i samhället. AAS står för anabola androgena steroider. LÄS MER

 4. 4. Restriktiv och liberal narkotikapolitik - en jämförelse mellan Sverige och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophia Sävås; [1999]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Narkotikaproblemet är ett relativt nytt samhällsproblem. Det var egentligen först i slutet av 1960-talet i samband med flower-power-rörelsen, som narkotikan började att betraktas som ett samhällsproblem. LÄS MER