Sökning: "samhällsproblematik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet samhällsproblematik.

 1. 1. Allt är inte guld som glimmar - Syftesdriven marknadsföring som verktyg för att stärka ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefina Brantingson; Dalia Al-Hilali; [2020]
  Nyckelord :brand equity; greenwashing; varumärkesvärde; varumärkeslojalitet; brand equity; syftesdriven marknadsföring; greenwashing;

  Sammanfattning : När syftesdriven marknadsföring går i linje med varumärkets egna hjärtefrågor kan detta leda till konkurrensfördelar på marknaden. Vid motsatt situation, då marknadsföringen inte har tillräckligt stöd i varumärkets kärnvärden kan det istället uppstå kritik. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga styrketränarens syn på doping : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse och attityd mot doping i sin gymmiljö.

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Welander; [2020]
  Nyckelord :doping; women; ideal body; social problematic; weightlifting; gym; doping; kvinnor; kroppsideal; samhällsproblematik; styrketräning; gym;

  Sammanfattning : Introduction: The use of doping has become more normal outside of performance sports. People working out at the gym focus on creating a perfect body image. Social media shows us how we should look or eat to become more accepted by society. The female body image has changed over the years. LÄS MER

 3. 3. Deprimerade barn och ungdomar : En fördjupad litteraturstudie om socionomens perspektiv i behandling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Dahlqvist; Therese Friberg; [2019]
  Nyckelord :Barn; ungdomar; depression; socialt arbete; behandling;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har eskalerat markant på senare tid. Främst ses den negativa trenden i ökningen av depression och ångestsyndrom. Det har utvecklats till en samhällsproblematik som inte visar några tecken på avmattning. LÄS MER

 4. 4. Samhällsproblematik som lättsmält för barn : problematisering i serien "Steven Universe"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Hansson; Maxime Hultkvist; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att styra den hållbara utvecklingen - En studie om ekonomistyrning och hållbar utveckling i förvaltning på lokal nivå

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Zakaria Omar Abdulkadir; [2017-01-27]
  Nyckelord :ekonomistyrning; hållbar utveckling; budgetstyrning; Levers of control;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsdiskussionen har visat sig vara en svårhanterlig samhällsproblematik och som fått större och större utrymme i samhällsdebatten. Denna diskussion präglar dagens samhälle och har blivit ett hett ämne bland organisationer inom både den privata och den offentliga sektorn. LÄS MER