Sökning: "samhällsprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet samhällsprojekt.

 1. 1. Torpedhockey, äta orm och samhällsprojekt. : En fallstudie om utvecklingen av Djurgården Hockeys varumärkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Kevin Törnblom; [2020]
  Nyckelord :Brands; brand identity; financial stability; community work; Varumärken; varumärkesidentitet; ekonomisk stabilitet; samhällsprojekt;

  Sammanfattning : Det är år 2020 få klubbar i svensk elitishockey som är ekonomiskt hållbara och i lägre divisioner når inte klubbarna sportslig framgång utan stora ekonomiska risker. Djurgårdens IF har vunnit flest svenska mästerskap i ishockey för herrar i Sverige och har en verksamhet med en stabil ekonomi samtidigt som klubben år 2020 är i toppskiktet i landets högsta divisioner för herrar, damer och juniorer i ishockey. LÄS MER

 2. 2. Dialogbaserad gestaltning : ett konceptuellt gestaltningsförslag för utemiljön vid Café Genomfarten och Värmestugan Grottan i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Tillenius; [2020]
  Nyckelord :fritidsgård; medborgardialog; medskapande; deltagande; dialogprocess; processledare;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter kan med hjälp av inkluderande dialogprocesser bidra till att lyfta de underrepresenterades åsikter inom samhällsplanering. Detta examensarbete ämnar till att visa exempel på hur ungdomar och unga vuxna kan involveras i dialogbaserade planeringsprocesser för att bidra till en mer ändamålsenlig gestaltning av sådana utemiljöer som berör dem till vardags. LÄS MER

 3. 3. Spelvanor hos elitutövare och spelreklamens påverkan : En undersökning för att belysa elitutövares spelvanor samt vilken påverkan spelreklam har 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Eddie Mårtensson; Jakob Wennerbäck; [2020]
  Nyckelord :Spelvanor; spelberoende; spelreklam; utövare; fotboll; handboll; ishockey;

  Sammanfattning : Spel är något som funnits sedan långt tillbaka och på senare tid går det att se hur populärt det har blivit, inte minst på spelreklamerna som florerar runt. Syftet med uppsatsen är att identifiera spelvanorna för elitutövare i Sveriges tre största idrotter, fotboll, ishockey och handboll, samt ta upp spelreklamens påverkan på dessa individer. LÄS MER

 4. 4. Kostnads- nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning – med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Marika Karras; Kari Ella Read; [2016]
  Nyckelord :Sustainable drainage system; cost- benefit analysis; SuDS; CBA; climate change adaptation; monetary valuation; ecosystem services; flood risk; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this master thesis, a cost-benefit analysis (CBA) is performed on the implementation of a sustainable drainage system in the flood prone area Söderkulla in Malmö. The study focuses on quantifying and performing a monetary valuation of the ecosystem services that the drainage system will provide, in order to incorporate these values in the CBA. LÄS MER

 5. 5. Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin : sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Gustav Broms; [2016]
  Nyckelord :lokal utveckling; lokal ekonomi; kapital; utvecklingsbolag; civilsamhälle; kollektiv handling; socialt entreprenörskap; nätverk; innovation;

  Sammanfattning : En fråga för landsbygdsorter som befinner sig på avstånd från den offentliga ekonomins förvaltning och finansiella investerares primära intressesfär är hur sociala och ekonomiska behov kan tillgodoses genom sektoröverskridande samverkansformer. För att ta reda på hur platsspecifika resurser kan nyttjas som är förankrade i informationssamhällets rumsliga och tidsmässiga rörlighet har den landsbygdspräglade tätorten Vuollerim i Norrbottens län studerats. LÄS MER