Sökning: "samhällsrelevans"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet samhällsrelevans.

 1. 1. Att leva med långvarig smärta : en litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Vanessa Fagerberg; Isabell Hansveden; [2020]
  Nyckelord :Patients; experience; chronic pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta framställs som ett flerdimensionellt fenomen och det innebär att teorier och modeller visar att det finns en stark kombination av fysiska, psykiska och sociala fenomen. Sjuksköterskan ansvarar för patienternas omvårdnad och därav är det viktigt att synliggöra patienternas upplevelser av långvarig smärta för att generera betydelsefull kunskap i vårdandet av dessa patienter. LÄS MER

 2. 2. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 3. 3. Ta med arbetet till naturen : Ett utomhuskontor för framtidens hållbara samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuskontor; utekontor; miljöpsykologi; utomhuspedagogik; folkhälsa; landskapsarkitektur; utomhusmöbel; produktdesign; småskalig produktion; innovation; hållbart samhälle; social hållbarhet; hållbar samhällsrelevans; offentlig utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbete bygger på möjligheten och längtan om att få arbeta utomhus med kontorsarbete. Vi tillbringar stora delar av våra liv på våra arbetsplatser. Ofta är det inomhusarbete, främst framför en dator eller ett skrivbord. Vi har få soldagar i Sverige och behöver dagsljus och utomhusvistelse för att må bra. LÄS MER

 4. 4. Regelefterlevnad gentemot LOU : En utmaning för stor för svenska sekundärkommuner?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Arvid Solsjö; Andreas Melin; [2018]
  Nyckelord :Agency Theory; Public Procurement; Compliance; Non-compliance; Value for Money; Secondary Municipalities; Agentteori; Offentlig Upphandling; Regelefterlevnad; Bristande Regelefterlevnad; Value for Money; Sekundärkommuner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2015 gjordes upphandlingspliktiga inköp för cirka en sjättedel av Sveriges BNP vilket visar på de betydande pengabelopp som upphandlingsförfarandet innefattar. Samtidigt är det också ett stort antal organisationer som är berörda av upphandlingslagstiftningen där bland annat Sveriges sekundärkommuner ingår som en del av organisationerna. LÄS MER

 5. 5. Meningen med äldres akademiska studier : - ur ett individuellt perspektiv och ett samhällsperspektiv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Irene Hedfors; [2018]
  Nyckelord :Demografi; existentiellt och socialt orienterat lärande; hälsa; intergenerativt lärande; kognitiv förmåga; livslångt lärande; livsroller och normer; visdom; åldersdiskriminering och åldrandet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på meningen med äldres akademiska studier ur ett individuellt perspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Med äldre avses individer 65 år och äldre. Studien är kvalitativ, och det kunskapsteoretiska perspektivet är tolkningsinriktat. Resultatet bygger på intervjuer. LÄS MER