Sökning: "samhällssektorer"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet samhällssektorer.

 1. 1. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Klara Kållberg; [2019]
  Nyckelord :värmebölja; urbant värmeöfenomen; klimatanpassning; värmetålighet; albedo; arkitekttävling;

  Sammanfattning : I samband med att klimatet förändras kommer både värmeböljor och det urbana värmeöfenomenet, enligt SMHI, bli allt vanligare i svenska städer. Värmen kommer dessutom att bli kraftigare och mer varaktig vilket ställer krav på att genomföra klimatanpassade åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå i staden och för stadens invånare. LÄS MER

 2. 2. Entrepreneurship, self-employment and job creation in Vietnam

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Trang Tran; [2019]
  Nyckelord :entrepreneur; entrepreneurship; job creation; self-employed; Vietnam;

  Sammanfattning : Entrepreneurship has contributed to the social, economic development. A wave of entrepreneurship has been witnessed in emerging countries, including Vietnam. It is considered as one of the most important concerns of the Government to boost the economy. LÄS MER

 3. 3. Statliga risk- och sårbarhetsanalyser som underlag för nationell riskbild

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elia Stefan Abadi; [2019]
  Nyckelord :Risk; risk definition; risk and vulnerability assessment; aggregation; national risk and capability assessment; vital societal functions; content analysis; sectorial and cross-sectorial interdependencies; functional interdependencies; critical social functions.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The National Risk and Capability Assessment (NRCA) is used by the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) to decide to develop annual strategic plans. NRCA is carried out by dedicated experts in workshops and interviews with other actors’ representatives, etc. LÄS MER

 4. 4. Hur kan man arbeta för att främja biologisk mångfald på kyrkogårdar? : fallstudier av två kyrkogårdsmiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anette Larsson; [2017]
  Nyckelord :biologisk mångfald; biotop; livsmiljö; kyrkogård; kyrkogårdsförvaltning;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och kunna leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas i vårt samhälle och som gör nytta för oss människor. Sverige har genom FN:s Konvention för biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt och ”Ett rikt växt- och djurliv” är sedan 2005 ett av Riksdagens 16 nationella miljökvalitetsmål. LÄS MER

 5. 5. Modellering av ett rapportgenereringssystem ur ett designperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sam Tabibzadeh; Adrian Moradi; [2017]
  Nyckelord :Information model; Infrastructure; Infrastructure model; Report generator; Design principles; Design perspective; Simulation system; Interoperability; FOI; Swedish Armed Forces; Informationsmodell; Infrastruktur; Infrastrukturmodell; Rapportgenerator; Designprinciper; Designperspektiv; Simuleringssystem; Interoperabilitet; FOI; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Skrivandet av rapporter är en väldigt viktig del i många samhällssektorer. Detta genomförs för det mesta manuellt idag. Att kunna automatisera rapportgenereringen har länge varit ett mål då utvecklandet av en sådan lösning skulle spara mycket tid och resurser. LÄS MER