Sökning: "samhällssektorer"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet samhällssektorer.

 1. 1. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Sjöman; [2020]
  Nyckelord :bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Sammanfattning : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. LÄS MER

 2. 2. Deltagandeförbud i rasistiska organisationer? - En undersökning av en eventuell kriminalisering utifrån allmänprevention

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azalea Safaei; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The issue of a ban on racist organizations has been considered on several occasions. There are two main reasons for said consideration; firstly, because of Sweden’s association to the United Nations’ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), which requires the States Parties to ban racist organizations; and secondly, because of the issue of organized racism in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Fången på befälsrummet : Unga officerares upplevelser av chefskapets krav

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan; Försvarshögskolan

  Författare :Johannes Breitholtz; Cornelia Nordensson; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; plutonchef; management; officersutbildning; militär kontext;

  Sammanfattning : Första linjens chefer återfinns i många organisationer och i de flesta samhällssektorer. Dessa chefer verkar på den lägsta nivån i sina respektive organisationer och möter i många avseenden samma utmaningar i sin vardag, utmaningar som kommer sig av det dagliga mötet med de underställda. LÄS MER

 4. 4. Beslutsfattares uppfattningar om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Annika Schmitt; [2020]
  Nyckelord :health promotion; reoriented-healthcare; decision-makers; politicians; Hälsofrämjande arbete; omställd hälso- och sjukvård; beslutsfattare; politiker;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka beslutsfattares uppfattning om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården i Region Dalarna. Metoden för den kvalitativa studiens datainsamling var intervjuer. Sex stycken semi-strukturerade intervjuer med beslutsfattare på politisk nivå genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Klara Kållberg; [2019]
  Nyckelord :värmebölja; urbant värmeöfenomen; klimatanpassning; värmetålighet; albedo; arkitekttävling;

  Sammanfattning : I samband med att klimatet förändras kommer både värmeböljor och det urbana värmeöfenomenet, enligt SMHI, bli allt vanligare i svenska städer. Värmen kommer dessutom att bli kraftigare och mer varaktig vilket ställer krav på att genomföra klimatanpassade åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna som kan uppstå i staden och för stadens invånare. LÄS MER