Sökning: "samhällsteoretiska perspektiv"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden samhällsteoretiska perspektiv.

 1. 1. Naturliga bilder? : Visuella representationer av genus i biologins läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Lundmark; [2017]
  Nyckelord :genus; läromedel; högstadiet; undervisning; biologi; naturvetenskap; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Naturvetenskaplig vetenskap har en särställning bland vetenskaperna och detta även inom skolans undervisning. Fakta men också normer som presenteras i naturvetenskapliga sammanhang tenderar att respekteras i högre grad än samhällsvetenskaper . LÄS MER

 2. 2. Parents and recognition A qualitative study of parental involvement and influence in the preschool context

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Beathrice Hansson; [2016]
  Nyckelord :Föräldrar; Delaktighet; Inflytande; Pedagoger; Erkännande;

  Sammanfattning : I den svenska förskolan ska barnets förälder ha möjligheter till delaktighet och inflytande. Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för föräldrars syn på delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Etik i socialt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Eva Malm Körkkö; [2006]
  Nyckelord :Bemötande; dokumentation; etik i socialt arbete; respekt; integritet; rättsäkerhet;

  Sammanfattning : I följande text presenteras sammanfattningen av syftet och sammanfattningen avstudien.Syftet med denna studie var att göra en komparativ studie av etik i dokumentationnär det gällde den offentliga sektorn och den ideella sektorn; en undersökning somlyftes fram av vilken etisk betydelse dokumentation har när det gällerrättssäkerhet och integritet för den enskilde. LÄS MER

 4. 4. På väg mot en nationell katastrof? : om fenomenet utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Kristoffersson; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen som jag har författat behandlar fenomenet utbrändhet ur ett svenskt perspektiv. Efter att så gott som dagligen hört talas om utbrändhet och hur dess förekomst ökar så blev jag nyfiken på att fördjupa mig inom ämnet. LÄS MER