Sökning: "samhällsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 452 uppsatser innehållade ordet samhällsutveckling.

 1. 1. DIGGitalisering och hållbarhet: En kvalitativ studie om hur Myndigheten för digital förvaltning kan använda digitalisering som verktyg för att uppnå hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Malin Håkansson; [2021-06-08]
  Nyckelord :Digitalisering; Hållbarhet; Resiliens; Agenda 2030; Myndigheten för digital förvaltning;

  Sammanfattning : Få har nog undgått att digitalisering och digitala fenomen är en stor och växande del av vårvardag. Digital hållbarhet, digital delaktighet, digital kompetens, digital service, digitalsamhällsutveckling och digitalt utanförskap. Den digitala eran är här för att stanna. LÄS MER

 2. 2. Handläggningstider för fastighetsbildning : Påverkan på landsbygdsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Emelie Hansson; Lena Svensson; [2021]
  Nyckelord :Rural development; rural area; process time; cadastral surveying; development of society; property formation; cadastral procedure; the state cadastral authority; the municipal cadastral authorities; Landsbygdsutveckling; landsbygd; handläggningstid; lantmäteri; samhällsutveckling; fastighetsbildning; lantmäteriförrättning; SLM; KLM;

  Sammanfattning : Under en längre tid har handläggningstider avseende fastighetsbildning varit en utmaning för lantmäterimyndigheterna. I Förvaltningslagen anges att ärenden skall hanteras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med den pågående urbaniseringen har detta dock varit svårt att upprätthålla. LÄS MER

 3. 3. Att standardisera arbetet med nya metoder : En fallstudie om hur arbetet med frivillig ekologisk kompensation standardiseras på svenska kommuner

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Celina Alentun; [2021]
  Nyckelord :Ekologisk kompensation; Frivillig kompensation; Standardisering; Institutioner; Institutionella förändringar;

  Sammanfattning : Denna fallstudie ämnar bidra till den existerande kunskapen om standardisering genom att undersöka hur arbetet med nya metoder standardiseras i svenska kommuners strategiska planering. Detta undersöktes med frivillig ekologisk kompensation som exempel på en ny metod. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet i stadens planeringsprocesser : en exempelstudie av Mary Anderssons park, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Frohm; [2021]
  Nyckelord :social hållbarhet; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; planering; Malmö stad; Mary Anderssons park; landskapsarkitektur; jämlikhet; offentliga miljöer; förvaltning; MKB;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling, tillika den sociala dimensionen av hållbarhet är komplexa begrepp utan entydig definition och som präglas av konflikt sett till intresse, mål och värde. Bortom debatten om innebörd är social hållbarhet idag ett centralt begrepp inom politiken och har en viktig funktion i diskussioner om mål och syften gällande planering och samhällsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Reflektioner från beslutsfattare inom offentlig måltidsservice : Arbetet med införande av vegetarisk kost i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Jerry Schoultz; Alexander Brolin; [2021]
  Nyckelord :Reflektioner; från; beslutsfattare; inom; offentlig; måltidsservice; Införande; av; vegetarisk; kost; i; grundskolan; kostchef; måltidsplanerare; kökschef; måltidsplanerare;

  Sammanfattning : Bakgrund Sverige har efter lång samhällsutveckling fått lagkrav på grundskolemåltider som ska vara gratis och näringsrik. Offentlig måltidsservice utvecklar de måltiderna med införande av vegetarisk kost utifrån riktlinjer från politik och myndigheter. LÄS MER