Sökning: "samhällsvetenskapliga begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden samhällsvetenskapliga begrepp.

 1. 1. Där skoven skaver : En intervjustudie om publikens upplevda kunskapsinhämtning genom teater

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ingebjørg Borg Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Dramapedagogik; teater; dramapedagogiskt efterarbete; bipolaritet; psykisk ohälsa; anhöriga; publik;

  Sammanfattning : Dennas uppsatsen är en del av kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik drama/teater, närmare bestämt kursen Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater. Uppsatsen befinner sig inom det dramapedagogiska forskningsfältet och kan placeras inom det Sternudd (2000) definierar som det konstpedagogiska perspektivet (se sida3). LÄS MER

 2. 2. Okunnighet, rädsla eller ren och skär slöhet? : En studie om hur slöjdlärare arbetar med det centrala innehållet i läroplanen som omfattar symboler och olika slöjdtraditioner.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Liselott Frey; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; slöjdlärare; symboler; elever; kultur; ungdomskultur; fulbroderi; påverkan; tillfredställelse; kunskap.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vilken uppfattning slöjdlärare har om det centrala innehållet som handlar om olika kulturer, slöjdtraditioner och symboler i slöjden. Tidigare har det hörts kommentarer som ”Det är det svåraste kunskapsområde att arbeta med” samt ”Det området arbetar jag inte med, tänk om eleverna vill skapa något som är olämpligt”. LÄS MER

 3. 3. Elevers förförståelse : En studie om hur sex gymnasielärare kartlägger elevers förförståelse av samhällsvetenskapliga begrepp

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Malin Lindahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på hur lärare kartläggerelevers förförståelseav samhällsvetenskapliga begreppdet vill säga vad eleverkan eller inte kan kunskapsmässigt i början av ett nytt undervisningsmoment. Det är alltså inte en studie om elevers begreppsutveckling eller med andra ord inte hur elevers förståelse för ett begrepp ändrasfrån början av ett moment till slutet av momentet. LÄS MER

 4. 4. Vad lärde du dig i skolan idag? : Neurodidaktiska perspektiv på inlärning och minne hos gymnasieungdomar

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Bönström; [2020]
  Nyckelord :neurodidaktik; neurovetenskap; inlärning; läroprocesser; pedagogik; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hjärnans uppbyggnad och funktion besvarar många intressanta frågor när det kommer till undervisning och ett neurodidaktiskt perspektiv bidrar till att bättre förstå hur elever på gymnasienivå kan behärska de kunskaper som efterfrågas i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Studiens förutsättningar har legat inom ramen för tio veckors verksamhetsförlagd utbildning och har genomförts hösten 2017  tillsammans med två klasser som läser kursen Samhällskunskap 1a1 på Herrgårdsgymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Var är kvinnorna? : En analys av läromedel i historia ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Hilena Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolan har ett uppdrag att jobba mot traditionella könsmönster och verka för jämställdhet och människors lika värde. Läromedel och främst läroböcker hargenerelltgenom tidernaoch än idag en stark ställning i undervisningen. LÄS MER