Sökning: "samhörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 774 uppsatser innehållade ordet samhörighet.

 1. 1. "...jag tror inte vi förstår varann." : Patienters och sjuksköterskors erfarenheter av tvärkulturella möten inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Rosenlund; Erika Larsson; [2021]
  Nyckelord :cross-cultural nursing; cultural competence; experiences; forensic psychiatry; erfarenheter; kulturkompetens; rättspsykiatri; tvärkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning framkommer komplexiteten i tvärkulturell vård. Felbedömningar sker kopplat till kulturella uttryck. Ökad kulturkompetens hos vårdaren kan bidra till mer jämlik vård. Kulturkompetens är en ständigt pågående process men måste användas med en ödmjuk inställning till det egna kunnandet. LÄS MER

 2. 2. Möter vi gud på en sten, vid en sjö, i en skog? : En kvalitativ intervjustudie om svenskars relation till naturen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johanna Tuwezén; [2021]
  Nyckelord :Nature; value; religion; affinity; identity; purpose; Natur; värde; religion; samhörighet; identitet; mening;

  Sammanfattning : Nature and religion. Two things practically any human have had to relate to at somepoint during life. For some religion is the foundation of which rest of life is builtupon. It affects where we live, what we eat and who we love. LÄS MER

 3. 3. Smakar kaffet lika gott på insidan av organisationen? : En kvantitativ enkätundersökning om Löfbergs internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Charlotte Elgtberg; Elin Ringqvist; [2021]
  Nyckelord :Internal communication; organization member; communication channel; organizational culture; Löfbergs; Internkommunikation; organisationsmedlem; kommunikationskanal; organisationskultur; Löfbergs;

  Sammanfattning : The mainstay of a successful organization is a well-functioning internal communication. Good internal communication creates a positive environment, togetherness, and community within the organization. LÄS MER

 4. 4. Feedback – en utvecklande gåva : En studie om samband mellan psykologiska behov och upplevelsen av feedback

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Julia Pettersson Fowelin; Cornelia Takter; [2021]
  Nyckelord :Feedback; motivation; McClelland; Self Determination Theory; The Power of Feedback; organisation; psykologiska behov;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en kvalitativ studie av eventuella samband mellan individers psykologiska behov och upplevelsen av feedback. Studien syftar till att förstå hur anställdas psykologiska behov påverkar vilken sorts feedback som ger effekt på motivation. LÄS MER

 5. 5. Synen på inkludering av elever med funktionsvariation i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Geronimo Balint; Jakob Wiese; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; Funktionsvariation; Idrott och hälsa; Lärare; Elev;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt undersöker forskning kring elever med funktionsvariation inom ämnet idrott och hälsa. Syftet är att se hur inkluderade eleverna med funktionsvariation känner sig, hur självsäkra lärarna är samt om utbildning och tidigare erfarenheter påverkar lärarnasattityd mot inkludering av elever med funktionsvariation. LÄS MER