Sökning: "samhall motivation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden samhall motivation.

 1. 1. Upplevda framgångsfaktorer för ett lyckat övergångsarbete på Samhall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Max Wahlqvist; [2018]
  Nyckelord :Samhall; övergångsarbete; framgångsfaktorer; motivation; ledarskap; inlåsningseffekt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetets art: Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp. Sidantal: 45 sidor. Titel: Upplevda framgångsfaktorer för ett lyckat övergångsarbete på Samhall: Intervjuer med några som lyckats. Författare: Max Wahlqvist. LÄS MER

 2. 2. Autonomi vs. Kontroll : Hur ser det ut på Samhall?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thomas Christiansson; Per Fredrik Tranfeldt; [2011]
  Nyckelord :Autonomy; factor analysis; motivation; respondents; Samhall; Self- Determination Theory SDT ; corroboration; Autonomi; faktoranalys; motivation; respondenter; Samhall; Self Determination Theory SDT korroborerar;

  Sammanfattning : ABSTRAKTTitel: Autonomi vs. Kontroll. LÄS MER