Sökning: "samimi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet samimi.

 1. 1. Prediction of flue gas properties using artificial intelligence : Application of supervised machine learning by utilization of Near-Infrared Spectroscopy on solid biofuels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bashe Abdirahman Hussein; Emran Samimi; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine learning; Near-Infrared spectroscopy; Solid biofuels; Fuel element; Flue gas composition; CCS;

  Sammanfattning : This degree project studies implementation and comparison of different AI models to predict (1) solid biofuel elements including carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen as well as moisture content, ash content, and higher heating value (HHV) of the fuel and (2) flue gas compositions such as concentration of carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen, nitrogen oxides, and water content using near-infrared spectroscopy and chemometric approaches. The study executes these predictions by simulating the operation of a combined heat and power plant (CHP) that is equipped with carbon capture and storage (CCS). LÄS MER

 2. 2. Extending an In-Browser C Interpreter With an Abstracted Model of theMemory

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ardalan Samimi Sadeh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Traditionally, computer science concepts have been taught using blackboards. In recent years, however, online learning platforms have become an alternative fore ducators as a way of illustrating complicated concepts. LÄS MER

 3. 3. Estimation of regional groundwater level through calibration of GRACE satellite data : A case study in southern half of Sweden

  Magister-uppsats, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Anahita Kazemzadeh Samimi; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kön, idrott och medier : Idrottsutövares uppfattningar om och konsumtion av sportmedier

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Ardalan Samimi; Elina Björklund; [2009]
  Nyckelord :sport; publik; idrottare; könsframställning; mediekonsumtion;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur aktiva idrottsutövare uppfattar sportmediernas framställning av kön, och hur deras sportmediekonsumtion samt identifikation med andra idrottare (i medier) ser ut. Studien bygger till stor del på en enkätundersökning som vi utfört på aktiva idrottsutövare i Stockholmsområdet – så väl enskilda som lagidrottare. LÄS MER

 5. 5. Attityder till matematik hos blivande lärare sett ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Fazekas Zsolt; Samimi Pouraj; [2007]
  Nyckelord :Genus; Matematik;

  Sammanfattning : En jämställd undervisning ses som något självklart av alla i skolan. Trots detta visar flera studier att det råder skillnader i resultat och attityder gentemot matematik mellan könen och att flickor ofta har ett sämre självförtroende i ämnet matematik. LÄS MER