Sökning: "samkönade pars rättigheter"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden samkönade pars rättigheter.

 1. 1. Den rättsliga vägen för att skapa LIKA möjligheter för samkönade par att ingå äktenskap - Införa en vigsel- plikt eller en obligatorisk civilrättslig vigsel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Flodstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Lika möjligheter för samkönade par; äktenskap; vigselrätt; vigselplikt; likabehandling; religionsfrihet; samvetsfrihet; samkönade pars rättigheter; normkritiskt perspektiv; obligatorisk civilrättslig vigsel; svenska kyrkans vigselrätt; myndighetsutövning; borgerlig vigsel; kyrklig vigsel; principen om likabehandling;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man rättsligt ska komma till rätta med problemet, att präster idag har möjlighet att vägra viga samkönade par i svenska kyrkan. Det övergripande syftet har därefter brutits ner till två delsyften, där det första delsyftet har varit att undersöka möjligheten att inom ramen för gällande rätt, införa en vigselplikt. LÄS MER

 2. 2. Kärleken som äktenskapshinder : En rättshistorisk studie i samkönade pars rättsliga ställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erica Bergström; [2016]
  Nyckelord :Juridik; Rättshistoria; Historia; Äktenskap; Äktenskapsrätt; Familjejuridik; Partnerskap; Samkönade; Könsneutrala; Homosexuellas; Rättigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mamma, pappa, barn. Eller? - En diskursanalytisk granskning av heteronormativiteten i svensk lagstiftning gällande rättsligt föräldraskap vid insemination utanför svensk sjukvård.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andrea Månsson; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; insemination; rättsligt föräldraskap; rättsvetenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Female same-sex couples have had the right to undergo insemination within Swedish health care since July 1st 2005. Despite this some couples still choose to get the treatment outside Swedish health care, either abroad or through private insemination. LÄS MER