Sökning: "samkönat sex"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden samkönat sex.

 1. 1. ”Alternativen idag är nästintill noll för bögpar så alla tänkbara vägar är aktuella sätt”; En studie i hur män som lever i samkönad relation ser på olika alternativ till att bli föräldrar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Jonasson; [2018]
  Nyckelord :Män i Samkönad relation; Föräldrar; Familj; Heteronormativt; Surrogatmödraskap; Adoption; Regnbågsfamilj; Men in same-sex relationship; Parenthood; Family; Heteronormative; Surrogacy; Rainbow family; Social Sciences;

  Sammanfattning : En webbenkät utformades i syfte att göra en explorativ studie om hur män som lever i samkönad relation ser på sina olika alternativ till att bli föräldrar samt hur de kan förstås. Med olika alternativ till att bli föräldrar gavs fem alternativ; adoption, surrogatmödraskap/värdmödraskap, med lesbisk kvinna, med hetero-/bisexuell kvinna samt med samkönat par. LÄS MER

 2. 2. Att synliggöra det osynliga En kvalitativ studie om kvinnors erfarenheter av sexuellt våld i lesbiska relationer

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Hart; [2018]
  Nyckelord :lesbian; sexual violence; feminism; sexual scripts; internalized homophobia; heteronormativity;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra sexuellt våld som sker i lesbiska relationer. Med en kvalitativ ansats ligger ett fokus på lesbiska kvinnors upplevelse och erfarenhet av sexuellt våld i en tidigare samkönad relation. LÄS MER

 3. 3. Det spökar på Manderley : En queerteoretisk närläsning av Daphne du Mauriers gotiska roman Rebecca

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Mikaela Ehn Svensson; [2017]
  Nyckelord :Daphne du Maurier; Rebecca; queerteori; samkönat begär; gotiken;

  Sammanfattning : This essay is a reading of Daphne du Maurier’s 1938 novel Rebecca from a queer theoretical perspective. The analysis discusses the fluidity of the character Rebecca, who despite being dead haunts almost every page. She embodies both masculine and feminine traits and is suggested to have had a sexual relationship with her housekeeper. LÄS MER

 4. 4. Vad är problemet med homosexuella föräldrar? - En queerteoretisk analys av samkönad kvinnlig närståendeadoption i SOU 2001:10

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Lindén; [2017]
  Nyckelord :familjerätt; närståendeadoption; lesbiska föräldrar; homosexuella föräldrar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Homosexuella par fick möjlighet till juridiskt föräldraskap 2003 som en följd av den statliga utredningen SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer. När ett kvinnligt samkönat par genomgår en insemination inom den svenska offentligt finansierade sjukvården kan föräldraskapet för den kvinna som inte föder barnet fastställas genom dom eller bekräftelse. LÄS MER

 5. 5. The impact of food enrichment on the behaviour of turtles in captivity : An observational study of McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Erika Johansson; [2017]
  Nyckelord :Chelodina mccordi; food enrichment; Mauremys annamensis; reptile behaviour; turtle; welfare; foderberikning; beteende hos reptiler; sköldpadda; välfärd;

  Sammanfattning : McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis) are two critically endangered species of fresh water turtles originating from Asia. The aim of this study was to evaluate how the two species of aquatic turtles responded to food enrichment, if feed enrichment could reduce the stereotypic behaviour displayed by the McCord’s Snake-necked turtles and if behavioural signs associated to good welfare increased in response to food enrichment. LÄS MER