Sökning: "samkönat"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet samkönat.

 1. 1. Fans som bråkar : Fans reaktioner på representationer av queerhet i dataspelet Dragon Age: Inquisition

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Olga Svedin; [2019]
  Nyckelord :queerteori; reception; representationsteori; medieanalys; genus; Dragon Age: Inquisition; dataspelstudier;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur representationen av ett samkönat par, Dorian Pavus och Iron Bull i dataspelet Dragon Age: Inquisition, orsakar stridigheter i spelets fandomgrupp. I uppsatsen analyseras hur medietexten representerar paret samt fansens reception av paret och deras sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Transpersoners rättigheter i Pakistan : en ideologianalys av den Pakistanska statens officiella reglering av transpersoners rättsliga status

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Ljung; [2019]
  Nyckelord :Transperson; transkvinna; queerteori; könsidentitet; tredje juridiskt kön; Pakistanska staten; Pakistan; sexualitet; mänskliga rättigheter; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 beslutades om en ny lag i Pakistan vid namn “Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2018” med syfte att förse transpersoner i Pakistan med rättigheter. I denna studie är transpersoner avgränsat till att undersöka transkvinnor och icke-binära, eftersom dessa grupper har en synlig roll i Pakistans historia. LÄS MER

 3. 3. ”Kvinnor är jämstarka och kan därför inte skada varandra” : En kvalitativ studie om arbetet med våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Moa de Beau; Linn Johansson; [2019]
  Nyckelord :Samkönat partnervåld; homo- och bisexuella kvinnor; professionellas bemötande; arbete med våldsutsatta; heteronorm; heterosexism; queerteori;

  Sammanfattning : Det existerar flertalet föreställningar kopplat till homo- och bisexuella kvinnor och våld som menar att icke heterosexuella kvinnor inte utsätts för partnervåld eller att våldet inte skulle vara lika allvarligt som mäns våld mot kvinnor. Bristen på forskning inom ämnet skapar ett kunskapsglapp inom professionen som kan bidra med sämre förutsättningar att ge adekvat stöd till de hjälpsökande. LÄS MER

 4. 4. ”Alternativen idag är nästintill noll för bögpar så alla tänkbara vägar är aktuella sätt”; En studie i hur män som lever i samkönad relation ser på olika alternativ till att bli föräldrar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Jonasson; [2018]
  Nyckelord :Män i Samkönad relation; Föräldrar; Familj; Heteronormativt; Surrogatmödraskap; Adoption; Regnbågsfamilj; Men in same-sex relationship; Parenthood; Family; Heteronormative; Surrogacy; Rainbow family; Social Sciences;

  Sammanfattning : En webbenkät utformades i syfte att göra en explorativ studie om hur män som lever i samkönad relation ser på sina olika alternativ till att bli föräldrar samt hur de kan förstås. Med olika alternativ till att bli föräldrar gavs fem alternativ; adoption, surrogatmödraskap/värdmödraskap, med lesbisk kvinna, med hetero-/bisexuell kvinna samt med samkönat par. LÄS MER

 5. 5. Att synliggöra det osynliga En kvalitativ studie om kvinnors erfarenheter av sexuellt våld i lesbiska relationer

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Hart; [2018]
  Nyckelord :lesbian; sexual violence; feminism; sexual scripts; internalized homophobia; heteronormativity;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra sexuellt våld som sker i lesbiska relationer. Med en kvalitativ ansats ligger ett fokus på lesbiska kvinnors upplevelse och erfarenhet av sexuellt våld i en tidigare samkönad relation. LÄS MER