Sökning: "samla lån"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden samla lån.

 1. 1. En empirisk studie av orsakssambandet mellan bostadspriser och bostadslån i sjutton europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Olsson; [2019]
  Nyckelord :Bostadspriser; Bostadslån; lånetillväxt; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur orsakssambandet mellan bostadspriser och bostads¬lån ser ut. Orsakssambandet mellan bostadspriser och bostadslån har undersökts genom att samla in paneldata för sjutton euroländer över sextiotvå kvartal under perioden 2003-2018. Två panelregressioner med laggade oberoende variabler har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Samla dina lån för en bättre privatekonomi?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isabel Andersson; [2018]
  Nyckelord :kreditbeteende; kreditscore; UC-score; privatlån; samla lån; Business and Economics;

  Sammanfattning : I studien analyseras påverkan av inlösen av befintliga blancolån på individers risk. Risken mäts genomgående som den kreditscore upplysningscentralen, UC, tillhandahåller aktörer på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Statligt stöd till idrott inom Europa och dess förenlighet med EU-rätten - En analys om statsstöd till idrottsområdet inom EU med fokus på professionell fotboll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Karlsson Pascu; [2017]
  Nyckelord :European Union competition Law; State Aid; State Aid to football; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sport movement especially football has change its structure of the sport drastically during the 20th century. Football has transformed from being a non-profit activity with one of its purpose to gather the locals for a friendly game to a multibillion industry within Europe. LÄS MER

 4. 4. Medelklassens tillgångsportföljer : Medelklassens tillgångsportföljer En studie av medelklassens tillgångsportföljer i Uppsala under 1800-talets senare del utifrån ett livscykelperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Jonas Hellsten; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När den industriella revolutionen nådde Sverige vid mitten av 1800-talet var Sverige ett fattigt jordbruksland. Landets vid tiden outvecklade kreditmarknad bestod till största delen av en informell kreditmarknad bestående främst av förmögna privatpersoner, affärsmän och handelsmän som förmedlade krediter till näringsidkare och bidrog med riskkapital till industriell verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Affärssystemets roll i bankers kreditbedömningar : En studie om hur relationsfaktorer påverkar affärssystemets roll vid kreditbedömares beslutsfattning och riskhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Emil Björkman; Magnus Skytt; [2014]
  Nyckelord :Credit assessments; Enterprise Resource Planning; banking; risk management; decision making; relationship factors; : Kreditbedömning; affärssystem; bank; riskhantering; beslutsfattning; relationsfaktorer;

  Sammanfattning : Kreditbedömningar vid lån är en riskabel process för banker, vid felaktiga kreditbedömningar riskerar de inte bara sin egen lönsamhet utan det kan även påverka samhället finansiellt. En banktjänsteman baserar sin kreditbedömning på både finansiell- och icke finansiell information, banktjänstemännen har även möjlighet att använda affärssystem som ett datoriserat beslutsstöd vid sin kreditbedömning. LÄS MER