Sökning: "samledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet samledarskap.

 1. 1. Evidensbaserat ledarskap : Enskildas och delande chefers väg till hållbarhet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christian Bartholomäus; Atif Sepic; [2018]
  Nyckelord :värdebaserat ledarskap; evidensbaserat ledarskap; hållbart ledarskap; hållbarhet; samledarskap; enskilt och delat ledarskap; delat beslutsfattande;

  Sammanfattning : Dagens hälso- och sjukvård är präglad av föränderlighet. Kunskap om undersökningar och behandlingsmetoder hinner snabbt åldras och det utvecklas ständigt nya metoder och teorier för att effektivisera, förbättra, förkorta och underlätta för framför allt patienter men också för omvårdnadspersonal. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapet som skapar komplex(itet) för rektorn : En studie om rektorns professionella och administrativa roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lisette Källberg; Helny Malmborg; [2015]
  Nyckelord :Pedagogic leadership; shared leadership; principal; administration; Pedagogiskt ledarskap; hybridroll; samledarskap; rektor och administration;

  Sammanfattning : Enligt skollagen ska rektorn vara huvudansvarig för sin skolverksamhet. I uppdraget ingår administrativa uppgifter och pedagogiskt ledarskap, vilket innebär att rektorn har två skilda logiker att hantera, managerialism och professionalism. LÄS MER

 3. 3. Delat eller gemensamt ledarskap. : Erfarenhet från fyra olika parkonstellationer.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNULinnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNULinnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Viktor Ohlsson; Lukas Älverdal; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Delat eller gemensamt ledarskap - Erfarenhet från fyra olika parkonstellationer. Syfte: Genom att undersöka olika parkonstellationer med delat ledarskap från fyra olika branscher, erhålla en ökad förståelse för hur detta fungerar och utövas i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Delat ledarskap, en gemensam resa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Öhman; [2011-08-16]
  Nyckelord :Delat ledarskap; samledarskap; gemensamt ledarskap; personkemi; grupputvecklingsprocess;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Delat ledarskap : ett prestigelöst ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Lisa Hallgren; [2011]
  Nyckelord :delat ledarskap; samledarskap; gemensamt ledarskap; ledarskap; ledarstil; prestigelös;

  Sammanfattning : En undersökning som har gjorts visade att unga inte finner det attraktivt att arbeta som chefer, med anledning av att de anser att det är för tidskrävande. Undersökningen uppmärksammades och resultatet av det lede in på delat ledarskap som en alternativ lösning, ett ledarskap som delas av två eller flera chefer. LÄS MER