Sökning: "samlingar och språk"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden samlingar och språk.

 1. 1. Barns lärande i samling ur ett sociokulturellt perspektiv : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alice Nguyen; My Hoa Truong; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; Kommunikation; Lärande; Samling; Språk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna beskriver sina samlingar som ett lärandetillfälle i förskolan. Detta genom att undersöka hur förskollärarna ser på samlingens utformning, innehåll och syfte. LÄS MER

 2. 2. Techniques for Multilingual Document Retrieval for Open-Domain Question Answering : Using hard negatives filtering, binary retrieval and data augmentation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carlos Lago Solas; [2022]
  Nyckelord :OpenQA; Multilingual Transformers; Document retrieval; Data augmentation.; OpenQA; Flerspråkiga Transformatorer; Dokumenthämtning; Dataförstärkning.;

  Sammanfattning : Open Domain Question Answering (OpenQA) systems find an answer to a question from a large collection of unstructured documents. In this information era, we have an immense amount of data at our disposal. However, filtering all the content and trying to find the answers to our questions can be too time-consuming and ffdiicult. LÄS MER

 3. 3. ”Flerspråkighet i dagens samhälle är ju snarare en norm” : En kvalitativ studie om hur förskollärare ger flerspråkiga barn möjligheter till delaktighet i gemensamma samlingar på förskolan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Olivia Bornander; Emelie von der Luft; [2021]
  Nyckelord :förskollärare; flerspråkighet; delaktighet; samling;

  Sammanfattning : Förskolan består idag av en mångfald av språk och förskollärare ska ge alla barn samma möjligheter till inflytande i samlingar, oavsett språk. Vi har sett en problematik i detta där inte alla barn ges denna möjlighet. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla alla barns språk : en förskollärares uppdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Engquist; Pia Johansson; [2021]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; försenad språkutveckling; pedagogiska material; språkstimulering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Inledning De barn som har en försenad språkutveckling av olika orsaker behöver ofta extra stöd i sitt språklärande. Förskollärare träffar barnen en stor del av dagen och är därmed en mycket viktig del i det språkstimulerande arbetet. LÄS MER

 5. 5. Renmärken som mobilapplikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sofia Labba; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Renmärken, som är en uppsättning av snitt i renens öron, används för att veta vemsom äger en ren. Det finns samlingar av renmärken i form av märkesböcker. Även enwebbtjänst för sökning bland renmärken existerar. Det finns dock ingen söktjänst förrenmärken som är anpassad för mobila enheter och som går att använda offline. LÄS MER