Sökning: "samlingens funktion och tradition"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden samlingens funktion och tradition.

 1. 1. Samling i förskolan. Givande undervisningstillfälle eller oreflekterad tradition?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Eriksson; Sandra Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; samling; undervisning; förskollärare; rutin; didaktik;

  Sammanfattning : Samling i förskolan är en vanligt förekommande aktivitet medan undervisningsbegreppet är nytt och tidigare ansetts tillhöra skolans värld. Det finns en kunskapslucka i forskning och litteratur kring samlingens relation till undervisning. LÄS MER

 2. 2. Nya perspektiv på samling : En vetenskaplig essä om samlingens funktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anetthe Hallberg; Anna Jelleryd; [2017]
  Nyckelord :assembly; reflection; preschool curriculum; educational purpose; social constructivist perspective; socioculturally perspective; the function and tradition of the assembly; samling; reflektion; förskolans läroplan; pedagogiskt syfte; socialkonstruktivistiskt perspektiv; sociokulturellt perspektiv; samlingens funktion och tradition;

  Sammanfattning : Our essay is about the function of the assembly in today`s preschool and the educator's role in it, and assembly a forum for learning situations, with the often different and complex conditions that exist in our preschool today. The purpose of this essay is to understand, explain and adapt different methods that we have learned through reflection about the function of the assembly and the educational role of the preschool teacher. LÄS MER