Sökning: "samma nyhet i tidningar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden samma nyhet i tidningar.

  1. 1. Samma nyheter i olika tidningar? : en kvalitativ innehållsanalys på tre gratistidningar

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

    Författare :Tobias Hagrenius; [2007]
    Nyckelord :Gratistidningar; Innehållsanalys; Dagstidningar;

    Sammanfattning : Huvudresultaten i undersökningen är att de tre gratistidningarna väljer att profilera sig helt olika. City Göteborg väljer att profilera sig som en gratistidning med lokala nyheter i ett kvällstidning format. PunktSE väljer att profilera sig som en gratistidning med en blandning av lokala och nationella nyheter i ett kvällstidningsformat. LÄS MER