Sökning: "sammandrag exempel"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden sammandrag exempel.

 1. 1. Lärar- och elevperspektiv på drama i berättelseskrivandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sullivan Jeanette; [2022]
  Nyckelord :berättelseskrivande; drama; semistrukturerade intervjuer; skrivundervisning.;

  Sammanfattning : Sammandrag  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur den berättelseskrivande undervisningen i ämnet svenska kan se ut, samt hur drama används i berättelseskrivandet. Jag ville undersöka om och på vilket sätt drama används i undervisningen i ämnet svenska. LÄS MER

 2. 2. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
  Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

  Sammanfattning : SAMMANDRAG SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller en oskiljbar duo? ÄMNE: Liberal Arts INSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, Maj 2020 HANDLEDARE: Henrik Nilsson TITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller en oskiljbar duo? FÖRFATTARE: Jessica Persson Schäring E-MAIL: [email protected] LÄS MER

 3. 3. Frihet förutsätter disciplin. När komplex spanska blir idiomatisk svenska i en översättning av en populärvetenskaplig och filosofisk text av Fernando Savater.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Eva Kälvelid; [2018]
  Nyckelord :Översättning; El valor de educar ; `Frihet förutsätter disciplin´; Savanner; utbildning; teori; filosofi; skoldisciplin; populärvetenskap; syntax; textbindning; retoriska element; idiomatik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av ett kapitel ur en nutida spansk filosofisk och populärvetenskaplig bok, El valor de educar av Fernando Savater (1997). Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om textens komplexa karaktär och dess informationstäthet skulle kunna överföras till en svensk måltext som är idiomatisk och som samtidigt bevarar motsvarande innehåll och karaktär. LÄS MER

 4. 4. Utmaningen med att bedriva ett gemensamt arbete inom en decentraliserad federation : Länsförsäkringars anpassning av ett miljöledningssystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Jonasson; Christofer Cunningham; [2017]
  Nyckelord :Miljöledningssystem; decentraliserad federation; målkongruens; intern kommunikation; Länsförsäkringar;

  Sammanfattning : Sammandrag Vi har undersökt hur en gemensam miljöstandard fungerar inom Länsförsäkringsgruppen, där organisationen har setts som ett exempel på en decentraliserad federation. Länsförsäkringsgruppen har haft en gemensam miljöstandard sedan 2003, ISO 14001 som samtliga länsförsäkringsbolag har arbetat utefter med stöd från Länsförsäkringar AB (LFAB). LÄS MER

 5. 5. När ett varumärke äntrar något nytt : - En utforskande studie kring betydelsen H&Ms utvidgning i en sportkontext får för varumärkets värde ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carolina Jonsson; Ebba Magnusson; [2014]
  Nyckelord :Brand Equity; Brand Extension; Consumer Based Brand Equity; Brand Awareness; Brand Associations; Brand Loyalty; Perceived Quality; Varumärke; Värde; Konsument;

  Sammanfattning : Sammandrag: Företag strävar kontinuerligt efter att bygga ett välkänt och framgångsrikt varumärke. De strävar efter att tillfredsställa konsumenters behov för att öka varumärkets värde, brand equity. LÄS MER