Sökning: "sammanfattning Alzheimers sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sammanfattning Alzheimers sjukdom.

 1. 1. Att vara närstående till en person med alzheimers sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Samsam Abdirashid; Hawo Mohamed; [2022]
  Nyckelord :Alzheimer disease; Experience; Loved ones; Relatives; Alzheimer; Anhöriga; Närstående; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som drabbar individen med sakta smygande symtom och påverkar det kognitiva, framförallt minnet. Diagnosen gör att personen ofta inte kan klara av vardagen, vilket innebär ett stort ansvar för närstående. LÄS MER

 2. 2. Fysiska aktiviteters betydelse för äldre personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Christina Windisch; Fereshteh Baghdadi; [2021]
  Nyckelord :Träning; Fysisk aktivitet; Demenssjukdom; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en global folkhälsosjukdom och rankad i WHO´s Global Health Estimates som den sjunde största orsaken till död bland alla förekommande sjukdomar år 2019. Personer med demenssjukdom lider av försämrade fysiska- och kognitiva funktioner, tillståndet bidrar bland annat till ökad passivitet i olika situationer. LÄS MER

 3. 3. I nöd och lust: Anhörigas beskrivningar av sin livssituation när en familjemedlem drabbas av Alzheimers sjukdom - ur ett make/maka perspektiv : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Johanna Bergsborn; Linnea Elofsson; [2019]
  Nyckelord :alzheimers sjukdom; anhörig; familjefokuserad omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en sjukdom med långsamt förlopp. Den drabbades minne försämras gradvis och symtom så som aggressioner, tolkningssvårigheter, lokalsinne osv. försämras. Alzheimers sjukdom brukar i vardagligt tal kallas för ”de anhörigas sjukdom”. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas erfarenheter av att vårda sin make/maka med Alzheimers sjukdom. : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Åsa Nylander; Michaela Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; make maka; erfarenheter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Alzheimers sjukdom är en av de stora folksjukdomarna och är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige. Alzheimers kan kallas för anhörigsjukdom, då det är vanligt att anhöriga vårdar sin familjemedlem under sjukdomens förlopp. LÄS MER

 5. 5. Kan supplementering med vitamin E förbättra kognitiv funktion vid Alzheimers sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Malin Andersson; Elin Löfqvist; [2013-03-08]
  Nyckelord :Vitamin E; Alzeimers;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Kan supplementering med vitamin E förbättra kognitiv funktion vid Alzheimers sjukdom? Författare: Malin Andersson och Elin Löfqvist Handledare: Elisabet Rothenberg Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Examensarbete, 15 hp Datum: 2012-04-11 Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdom. I takt med att medellivslängden stiger ökar antalet drabbade. LÄS MER