Sökning: "sammanfattning Kapitalismen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sammanfattning Kapitalismen.

 1. 1. Offentlig förvaltning och arbetarskydd : Arbetarskyddslagens tillämpningsområde, institutionella hinder och riksdagsdebatten 1943 - 1963.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Fredrik Brunnström; [2012]
  Nyckelord :Arbetarskyddslagen; institutionella hinder; offentlig förvaltning; rörelse; verksamhet; politiker som arbetsgivare.;

  Sammanfattning : Sammanfattning I denna uppsats behandlas den historiska utvecklingen av den svenska lagstiftningen kring arbetarskydd inom en tidsperiod som sträcker sig från andra hälften av 1800-talet fram till 1960-talet. Med begrepp lånade från Rolf Torstendahl kan uppsatsen sägas röra sig från tiden för ’den organiserade kapitalismen’ fram till tiden för ’den participatoriska kapitalismen’. LÄS MER

 2. 2. Den politiska stjärnan : en annorlunda teoretisk uppsats om övergången från teatermetaforen till filmmetaforen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Nordensvärd; [2003]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den som vill göra det lätt för sig och slippa läsa en uppsats väntar sig därmed med all rätt en trevlig sammanfattning av dess innehåll. Och det är just en sådan ni håller framför er i er hand. LÄS MER