Sökning: "sammanfattning av roman"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden sammanfattning av roman.

 1. 1. Vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Stephanie Roman; Pernilla Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Patienter; Upplevelser; Vårdmiljö; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Den omgivande miljön påverkar människors välbefinnande, att omges av natur ger fler positiva effekter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande. Metod: En beskrivande litteraturstudie med deskriptiv design. LÄS MER

 2. 2. Cecilia Olsdotter : ännu en barnamörderska

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Birgitta Warodell; [2020]
  Nyckelord :Barnamord; 1800-tal; Karlskrona; Förkärla; Agdatorps gård;

  Sammanfattning : Sammanfattning I denna fortsättning får vi följa pigan Cecilia Olsdotter som under senare delen av 1800-talet misstänks för att ha kvävt sitt nyfödda gossebarn till döds. Cecilia fängslas, förhörs och undersöks i väntan på rättegång. LÄS MER

 3. 3. Les durs et les pédés : Maskulinitetsnormer i Édouard Louis roman En finir avec Eddy Bellegueule

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Eklöf; [2018]
  Nyckelord :Édouard Louis; En finir avec Eddy Bellegueule; maskulinitet; hegemoni; homosexualitet; homosocialitet; normer; maskulinitetsnormer; Édouard Louis; Göra sig kvitt Eddy Bellegueule; R. W. Connell; Michael Kimmel; Sonya Rose; Frankrike;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med denna uppsats har varit att studera maskulinitetsnormer i En finir avec Eddy Bellegueule, den franska författaren Édouard Louis debutroman, med utgångspunkt i R. W. Connells maskulina hierarkisystem och maskulinitetsforskning av bland andra Michael Kimmel och Sonya Rose. LÄS MER

 4. 4. Heart of Darkness och The Rum Diary : Skildringar av kolonialism och neokolonialism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Kiro Roskvist; [2016]
  Nyckelord :Hunter S. Thompson; Joseph Conrad; postkolonial litteraturvetenskap; kolonialism; neokolonialism;

  Sammanfattning : Summary This essay examines how Joseph Conrad's novella Heart of Darkness and Hunter S. Thompson's novel The Rum Diary portray´s the effects of colonialism and neocolonialism in Africa and Puerto Rico. LÄS MER

 5. 5. Barns- och vuxnas kommunikation och interaktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karina Rifo Roman; Javidi Jasmina; [2014]
  Nyckelord :Kommunikation; interaktion; kulturella redskap; mediering; miljö; sociokulturell lärande; intersubjektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva, analysera samt diskutera kommunikation och interaktion i den förskoledidaktiska verksamheten utifrån ett sociokulturellt lärande med utgångspunkt i lek. Under våra besök på förskolan så valde vi att använda oss av videoobservationer men även ta hjälp av fältanteckningar. LÄS MER