Sökning: "sammanfattning av teoriavsnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden sammanfattning av teoriavsnitt.

 1. 1. Den "Muslimska kvinnan" i läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tomas Darwish; [2015]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; Muslimsk feminism; Muslimska kvinnor; Läromedelsanalys; Kontextualisera; Religionskunskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hur framställs muslimska kvinnor i läroböcker framtagna att följa GY11? Det har varit denna uppsats huvudfrågeställning. Med utgångspunkt i ett teoriavsnitt som presenterar aktuellt forskningsläge kring muslimsk feminism framställdes en kodningsmanual som har använts som redskap för att analysera fem stycken läroböcker. LÄS MER

 2. 2. Koncept i planering -definierade kvaliteter

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Nils Rundqvist; [2009]
  Nyckelord :Koncept; Arkitektur; upplevelsevärden; fotgängarperspektiv; stadsliv; gestaltning; offentligt rum; val av arkitektur; arkitekturstilar; organisk arkitektur; funktionalism;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete grundar sig på idén om att stadens byggnader, och de arkitektoniska koncept som brukas, påverkar hur det offentliga rummet används och upplevs. Valet av arkitektoniskt koncept ger genomslag också på hur det offentliga rummet uppfattas, samt vilka prioriteringar som görs i den fysiska miljön i byggnadens närhet. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring : - En väg til hög projektivitet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Elin Nilsson; Andreas Backe; [2008]
  Nyckelord :Management; Kunskapsöverföring; Projekt;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGMänniskan har arbetat i projektform sedan urminnes tider och det har de senaste åren blivit allt vanligare att organisera arbetet i projektform. Även utbildningen på och efterfrågan av projektledare har ökat kraftigt under en längre period, vilket kan förklaras med att organisationer vill förbättra resultatet av projekten. LÄS MER

 4. 4. En studie om användandet av årsredovisningen i samband med marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Karl-Johan Andersson; Christina Jarnemo; Johan Zetterström; [2006]
  Nyckelord :Årsredovisning; sammanfattning; externredovisning; påverkan; intressenter; redovisning; kommunikation; frivillig information;

  Sammanfattning : Our essay treats the use of the annual report when it comes to marketing. Today there are many different ways for companies to reach out with their different messages; the thing that caught our interest was if the annual report is such a way. LÄS MER

 5. 5. Arbete med etiska och moraliska frågor i styrning av företag

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Oskar Hermansen; Mikael Johansson; Henrik Mattsson; [2003]
  Nyckelord :Etik; Moral; Värderingar; Ekonomistyrning; Ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte:Syftet med vår undersökning var att skapa förståelse för hur företag arbetar med etiska och moraliska frågor i samband med ekonomistyrning. Metod:Vår undersökning har gjorts i tre svenska företag genom personliga intervjuer med personer i chefs- eller ledarposition på varje företag. LÄS MER