Sökning: "sammanfattning b-uppsats"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sammanfattning b-uppsats.

 1. 1. Marknadsföring av gymnasieskolor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Carlén; Sally Carlsson Cloodt; [2013]
  Nyckelord :marknadsföring; gymnasieskolor; hemsidor; information; profilering; nyliberalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Marknadsföring av gymnasieskolor – En analys av två gymnasieskolor ur ett textanalytiskt- och producentperspektiv Författare: Johan Carlén och Sally Cloodt, Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Innehåll: Som studenter i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap har i vår b-uppsats valt att studera två gymnasieskolor i Lund, en fristående och en kommunal, och undersökt hur de arbetar med marknadsföring och kommunikation på deras hemsidor. LÄS MER

 2. 2. Twilight - en alternativ religion för det tjugoförsta århundradet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Olsson; Mirja Danielsson; [2012]
  Nyckelord :twilight; identitet; religion; tro; paranormal romance; vampyrer; populärkultur; övernaturliga fenomen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: ”Twilight – en alternativ religion för det tjugoförsta århundrandet” – En text och receptionsanalys av Twiligth som populärkulturellt fenomen. Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap vid Instutitionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet Kurs: MKVA21:4, B-uppsats, HT 2011 Författare: Mirja Danielson & Linn Olsson Handledare: Marja Åkerström Nyckelord: twilight, identitet, religion, tro, paranormal romance, vampyrer, populärkultur, övernaturliga fenomen. LÄS MER

 3. 3. fyra bosniska invandrarnas upplevelse av integration i det svenska samhallet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Elijana Plakalo; [2005]
  Nyckelord :integration;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med min uppsats är att fördjupa förståelsen för hur fyra bosniska invandrare upplever integration i det svenska samhället. I uppsatsen läggs fokus på de fem integrationsdimensionerna, arbetsmarknadsintegration, social integration, medborgerlig integration, boendeintegration samt subjektiv integration då jag betraktar dessa som grundläggande för den enskildes fullständiga integration. LÄS MER