Sökning: "sammanfattning vetenskaplig artikel"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sammanfattning vetenskaplig artikel.

 1. 1. Prevention mot Livmoderhalscancer : Kvinnors kunskap om HPV och upplevelse vid en gynekologisk cellprovskontroll - en litteraturstudie -

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Vetenskapliga undersökningar påvisar att otillräckliga kunskaper och otillräcklig information om HPV och dess samband med livmoderhalscancer resulterar i att kvinnor inte tar del av de åtgärdsprogram som erbjuds därmed löper ökad risk för att drabbas av livmoderhalscancer. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors kunskap om Humant Papillomvirus och upplevelse vid en gynekologisk cellprovskontroll. LÄS MER

 2. 2. Familjens erfarenheter när ett barn får diagnosen cancer : En litteratur studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Waleteg; Katarina Styf-Lundqvist; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet: att utifrån litteraturen beskriva föräldrars och syskons erfarenheter då ett barn i familjen får diagnosen cancer. Metod: En beskrivande litteraturstudie som baserades på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och en vetenskaplig artikel med både kvalitativ och kvantitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Innan du hjälper mig - lyssna på mig : Patienters upplevelser av att leva med allvarlig psykisk störning

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Frick; Ulrika Isaksson; [2012]
  Nyckelord :Experiences; Mental illness; Mental disorders; Mental health; Attitude; Upplevelser; Psykisk sjukdom; Psykiska störningar; Mental hälsa; Attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med en allvarlig psykisk störning isolerades tidigare från samhället. En historisk sammanfattning belyser detta och en beskrivning ges av den psykiatriska behandlingen från medeltiden fram till idag. Begreppen psykisk sjukdom, psykisk störning, allvarlig psykisk störning samt psykiskt funktionshinder beskrivs. LÄS MER

 4. 4. Effektivare fakturering med hjälp av XML

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Karl Johan Svanström; Niklas Brunius; [2001]
  Nyckelord :XML; Invoice; fakturahanteringssystem; faktura; elektroniska fakturor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete utreder hur elektronisk fakturering förhåller sig till traditionell fakturering, samt hur traditionell elektronisk fakturering i form av traditionell Electronic Data Interchange (EDI), kan påverkas av märkspråket XML eller eXtensible Markup Language som det står för. Under utrednings gång har vi stött på vissa motgångar. LÄS MER