Sökning: "sammanfogning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet sammanfogning.

 1. 1. Projektering av takkonstruktioner med förindustriella träförband : beräkning och provning av hophuggningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Anders Röjerås; [2019]
  Nyckelord :carpenter joints; wood joints; timber joints; wood connections; log houses; timber framing; roof truss; hophuggning; träförband; timmerförband; timmerhus; stoplverk; takstol;

  Sammanfattning : In earlier wood constructions, the method of joining the parts was by the carpenter joint. There are many different kinds of carpenter joints. The kind of carpenter joint that was used was partly due to the type of building, but also to local variations in building tradition. LÄS MER

 2. 2. Konsumtionsförbudet - En analys av kriminaliseringens lämplighet och bestraffningens rättfärdigande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; processrätt; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera argumentationen bakom kriminaliseringen av eget bruk av narkotika, det så kallade konsumtionsförbudet, vilket utgör en del utav brottet ringa narkotikabrott som återfinns i 2 § Narkotikastrafflagen. För att analysera lagstiftarens argumentation i förarbetena ges i uppsatsen en rättsfilosofisk bakgrund till kriminaliseringens och bestraffningens rättfärdigande. LÄS MER

 3. 3. Fäste mellan två metallytor : Sammanfogning av två aluminiumytor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Jonathan Helin; Gustav Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Lim; Fogning; Cylinder; Skruvförband; Epoxi;

  Sammanfattning : The degree project has been carried out in collaboration with Husqvarna, a world-leading manufacturer of products for gardening, park and forest management. An ever-evolving industry where innovation and creativity are required to be at the top. LÄS MER

 4. 4. Barn skapar mening i bygg och konstruktion genom samspel : En studie om barns utforskande och upptäckande i en bygg- och konstruktionsaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Charlotta Jansson; [2019]
  Nyckelord :Technology; construction; preschool; interaction; meaning; design study; Teknik; konstruktion; förskola; samspel; meningsskapande; designstudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur 5-åringar kan samspela i problemlösning runt tekniska problem i bygg- och konstruktionslek i förskolans vardagliga miljö. Studien har genomförts som en designstudie med videoobservation som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of potential for metal/polymer/metal sandwich material as outer panels for trucks

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Erik Wendel; [2019]
  Nyckelord :Sandwich materials; panels; trucks; formability; hemming; lap shear; T-peel; impact;

  Sammanfattning : Reducing the weight of the truck vehicle conveys more cargo to be carried by thetrailer. This has a significant impact on the efficiency of the transport lowering both the total cost of cargo moved and the total carbon dioxide emitted. LÄS MER