Sökning: "sammanhängande skrift"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sammanhängande skrift.

 1. 1. Skriftliga planeringsprocesser hos personer med afasi – fördelning och duration av pauser vid substantiv och verb

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ebba Andersson; Hanna Levander; [2021-08-10]
  Nyckelord :afasi; sammanhängande skrift; pauser; substantiv; verb; aphasia; connected writing; pauses; nouns; verbs;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate planning processes in writing,specifically pauses surrounding nouns and verbs. Pauses before, within and afterwords in picture-elicited texts produced by 16 persons with aphasia and 26persons without known neurological disease were compared. Keystroke loggingwas used for data collection and analysis. LÄS MER

 2. 2. Stavning, morfologi och redigeringar i sammanhängande skrift gjorda av personer med afasi - En jämförande studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martin Elisson; [2021-02-12]
  Nyckelord :afasi; sammanhängande skrift; skrivprocesser; stav- och morfologiska fel; keystroke logging; aphasia; connected writing; writing processes; spelling and morphological errors; keystroke logging;

  Sammanfattning : In this study picture elicited written texts were examined and compared between a group of 16 persons with aphasia and 25 persons without neurological disease in terms of spelling errors, morphological errors, word substitutions and unknown target words, and also how the writing processes were distinguished between the groups in terms of edits. This analysis was done with the working method keystroke logging. LÄS MER

 3. 3. En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Beatrice Engman; [2014]
  Nyckelord :Beyoncé; kritisk diskursanalys; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Abstract Titel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv”   Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap   Författare: Beatrice Engman   Handledare: Anna Edin   Datum: 2014-05-27   Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att ur ett diskursteoretiskt och genusorienterat perspektiv studera artisten Beyoncé utifrån två olika men dock sammanhängande medieperspektiv. I min uppsats kommer jag dels att analysera den mediala bilden av Beyoncé, det vill säga hur medierna rapporterar och ”berättar” om henne samt dels att analysera hur Beyoncé själv iscensätter sig medialt, via sin musik, videos och klipp. LÄS MER

 4. 4. Processbarhet i skrift

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Kerstin Löfgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är en studie som undersöker utvecklingsgången av vissa grammatiska strukturer iskriven text. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad elever behärskar skriftligt när debedöms utifrån betygsskalan EUM (ej uppnått målen), G, VG och MVG. LÄS MER

 5. 5. Bevisvärdering av muntlig utsaga i asylärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Lyth; [2009]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att bedöma tillförlitligheten av en asylsökandes muntliga utsaga är en mycket viktig men svår del av asylprövningen. Att detta sker korrekt har särskilt stor betydelse i denna typ av ärenden eftersom det i de flesta fall inte finns någon annan bevisning än den sökandes redogörelse. LÄS MER